Nettverk for hjerneskaderehabilitering inviterer til utvidet samling på Ahus

Fagseminar, 26.02.2018, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Frank Becker, Sunnaas sykehus, presenterer de nye retningslinjene for hjerneslag, samt pakkeforløp for hjerneslag. 

Nettverket for hjerneskaderehabilitering inviterer til utvidet samling med fokus på de nye nasjonale retningslinjene for hjerneslag, samt pakkeforløp for hjerneslag. Frank Becker, lege ved Sunnaas sykehus, har ledet gruppen som har arbeidet fram innholdet om rehabilitering, og vil presentere de nye retningslinjene. 

Andrew Bateman, leder for nettverket for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst, vil holde et foredrag om "Executive function assessment and rehabilitation in the context of a holistic neuropsychological rehabilitation  programme." 

Vi inviterer alle som jobber med hjerneslag- eller hjerneskade i Helse Sør-Øst til å delta. Arrangementet er gratis.    

Følg samlingen direkte her

Når og hvor

Dato
26.02.2018 
Klokkeslett
09:00-12:00
Sted
Auditoriet, Akershus universitetssykehus (Ahus), Lørenskog, og som strømmet webinar.
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering
Nettverk for hjerneskaderehabilitering 
Fant du det du lette etter?