Nettkurs om forberedelse til skolestart 2022

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) arrangerer 14 til 17. februar, nettkurs for foreldre/foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2022.

Om kurset

Kurset er for foreldre/ foresatte til barn som har en av diagnosene som TRS er kompetansesenter for. Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Kurset vil foregå elektronisk. Mer praktisk informasjon om hvordan kurset skal foregå vil bli sendt ut til alle som skal delta på kurset.

Tidspunkt

Mandag 14. til torsdag 17. februar:

Deltagerne deles inn i grupper, hver gruppe får en kursdag i perioden tirsdag til torsdag. Alle grupper får en time for digitalt bli-kjent treff på mandag formiddag.

 

Hva skjer rent praktisk på nettkurset?

Kurset foregår i «sann tid», det vil si at det ikke gjøres noe opptak. Kurset ledes av fagpersoner ved TRS og familiene deltar hjemmefra, på egen pc/nettbrett med kamera.

Som hjemme-deltaker får du informasjon om hvordan du går fram. «Møterommet» vil være lukket og det benyttes en kryptert linje, slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn. Dere trenger ikke laste ned et eget video-program, men pc-en dere benytter må ha Google Chrome, eventuelt Safari på Mac.

Temaer fra programmet

  • Forventninger og muligheter ved skolestart
  • Tilpasset opplæring – spesialundervisning
  • Kroppsøving – et fag for alle!
  • Å være forelder til et barn med en sjelden diagnose
  • Hvilken betydning har en sjelden diagnose for skolehverdagen?
  • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
  • Assistanse/hjelp – funksjon og roller
  • Gruppesamtale

Forberedelse til kurset

Undervisningsmateriell vil bli lagt ut med lenke på TRS sin nettside.

Praktiske opplysninger

For å kunne delta må barnet være registrert ved TRS, i vårt journalsystem. Om barnet ikke er registrert kan du/dere henvende deg til TRS på tlf 66969000 for registrering.

Kurset er gratis. Foreldre/foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV. 

Nærmere informasjon om program/tidspunkter vil bli gitt til alle som får plass på kurset.

Søknad om deltakelse på  nettkurset

Bruk søknadslenken for å søke digitalt. Familier i målgruppen som er registrert på TRS vil også få tilsendt informasjon og søknadsskjema med post.

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 29. desember 2021

Kurset har begrenset med plasser, ved stor søknad vil vi foreta et utvalg

Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen 20. januar.

Fant du det du lette etter?