Når det er hjernen som er blitt syk

Kurs, 02.08., 06.09., 11.10., 15.11., 20.12. kl. 09:30 - 09:55, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for traumatisk hjerneskade

For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kursdatoer er  2. august,  6. september, 11. oktober, 15. november og 20. desember

Målsettingen er å gi:

  • generell kunnskap om ryggmargsskade (teori).
  • mulighet til erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon.
Vi tar ikke opp individuelle problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker.

  • Programmet er tilrettelagt for pasienter.
  • Tilbudet gis i gruppe.
Brukerkonsulent(er) er deltakere ved alle temaene.

Når og hvor

Tid
02.08., 06.09., 11.10., 15.11., 20.12. kl. 09:30 - 09:55
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Avdeling for traumatisk hjerneskade, Lærings- og mestringssenteret
 

Avdeling for traumatisk hjerneskade arrangerer kurs og erfaringsutveksling for pasienter hver onsdag. Dette er et møtested for pasienter, brukerkonsulenter og fagfolk.