Gruppeopphold

Mestring av hverdagen med en sjelden diagnose

– Læring, mestring og helsekompetanse

Passert
12.
desember
2022
3 dager
  1. 12. des. 2022
  2. 13. des. 2022
  3. 14. des. 2022

Tid og sted

Når

  1. 12. des. 2022
  2. 13. des. 2022
  3. 14. des. 2022

Type arrangement

Gruppeopphold

Arrangør

Kurset arrangeres av TRS kompetansesenter på Sunnnaas i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser på Oslo universitetssykehus og Frambu kompetansesenter.

Om kurset

Frist for påmelding: 10. okt. 2022

Senter for sjeldne diagnoser (SSD), TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer felles kurs om helsekompetanse og sjeldne diagnoser. Helsekompetanse handler om å ha kunnskap og informasjon om egen helse, det handler om å vite noe om hva som finnes av hjelp og støtte, og det handler om å mestre hverdagen. Dette er temaer vi ønsker å sette på dagsorden i dette kurset.   

Målgruppe

Personer mellom 18 og 50 år som har en sjelden diagnose* som medfører som påvirker mestring av hverdagen. Deltakerne må kunne ha utbytte av å delta i forelesninger og gruppesamtaler.

Hvis du er usikker på om kurset er aktuelt for deg, så ta kontakt.

 

*Sjeldne diagnoser som TRS, Frambu eller SSD har kompetanseansvar for. 

Mer informasjon og søknad om deltakelse på Frambus nettsider.