Mestring av hverdagen med en sjelden diagnose

– Læring, mestring og helsekompetanse

Senter for sjeldne diagnoser (SSD), TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer felles kurs om helsekompetanse og sjeldne diagnoser. Helsekompetanse handler om å ha kunnskap og informasjon om egen helse, det handler om å vite noe om hva som finnes av hjelp og støtte, og det handler om å mestre hverdagen. Dette er temaer vi ønsker å sette på dagsorden i dette kurset.   

Målgruppe

Personer mellom 18 og 50 år som har en sjelden diagnose* som medfører fysisk funksjonsnedsettelse som påvirker mestring av hverdagen. 

*Sjeldne diagnoser som TRS, Frambu eller SSD har kompetanseansvar for. 

Mer informasjon og søknad om deltakelse på Frambus nettsider.

Fant du det du lette etter?