Seminar: Locked-in syndrom

Dagsseminar på Gardermoen med en unik mulighet til å treffe andre som arbeider med, eller er pårørende til, pasienter med locked-in-syndrom. I tillegg til å bli kjent med alle oss som jobber i LIS-teamet på Sunaas sykehus

Påmelding

Invitasjon til dette seminaret er sendt til aktuelle deltakere per e-post. Påmeldingsfrist 20.mai. 


Tema

  • Hva er Locked-in syndrom v/ lege Helle Walseth Nilsen

  • Kommunikasjon med personer med LIS, og det å være en god kommunikasjonspartner ved ASK v/ spesialpedagog og koordinator Jane Svartskuren

  • Kognitive utfall v/ psykolog Sandra Eichler

  • Posisjonering v/ ergoterapeut Tina H. Bekken oh fysioterapeutene Alhed Piene Wesche og Ellen Høyer

  • Samtalegrupper med ulike tema. Her deler vi inn i pårørendegrupper og assistent/ansatte-grupper.

  • Det legges opp til flere pauser og felles lunsj med god mulighet for å bli kjent med hverandre

For hvem? 

Pårørende til personer med Locked-in syndrom (LIS) , assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialpedagoger, logopeder, sykepleiere og andre som jobber med personer med LIS.

Kostnader 

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj. Reiseutgifter og evt. hotellutgifter dekkes av den enkelte. Pårørende kan søke dekning for utgifter (reise, kost, evt. losji) i forbindelse med seminaret gjennom pasientreiser. 

Se informasjon www.pasientreiser.no.

Attest på deltagelse på seminardagen vil bli delt ut. Dette kan brukes i forbindelse med søknad om refusjon.
Fant du det du lette etter?