Leve med endringer etter hjerneslag

Kurs, 3. februar, 23. mars, 18. mai, Avdeling for hjerneslag

Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kurset tar opp temaer som ressurser og utfordringer, korte og langsiktige mål, mestring og kapasitet, tiden etter Sunnaas.

Målsettingen er å gi:

  • generell kunnskap om hjerneslag
  • mulighet til erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

Vi tar ikke opp problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker

  • Programmet er tilrettelagt for pasienter
  • Tilbudet gis i gruppe

Kurset holdes av ergoterapeut. Brukerkonsulent(er) er deltakere ved alle temaene.

Når og hvor

Tid
3. februar, 23. mars, 18. mai
Klokkeslett
 
Sted
Sunnaas Nesodden
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Avdeling for hjerneslag
i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret 
Kontaktinformasjon
Avdeling for hjerneslag:
Ellen Cyrus
Tlf. 66 96 93 74
ellen.cyrus@sunnaas.no

Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Tlf. 66 96 93 68
SUNHFDLLaeringsogmestringssenter@sikt.sykehuspartner.no
 
Avdeling for slag arrangerer kurs og erfaringsutveksling for pasienter hver mandag kl. 11-12. Dette er et møtested for pasienter, brukerkonsulenter og fagfolk.
Fant du det du lette etter?