Kurs på TRS for foreldre til barn 0 - 2 år

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 10.04.2018-12.04.2018 , TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

For barn med arthrogrypose multiplex congenita (AMC), osteogenesis imperfecta (OI), multiple osteokondromer (MO)/multiple hereditære eksostoser (MHE), fibrøs dysplasi (FD), McCune-Albrights syndrom (MAS) og andre skjelettdysplasier med kortvoksthet.

Hensikten med disse dagene er å bidra til økt forståelse av og
kunnskap om ulike sider ved det å være foreldre til barn med AMC eller ulike skjelettdysplasier. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

Fra programmet

  • Å være foreldre til et barn med en sjelden diagnose
  • Å vokse opp med en sjelden diagnose
  • Tilrettelegging og stimulering til lek og aktivitet
  • Barnehage
  • Hvem har ansvar for hva i tjenesteapparatet?
  • Hva kan TRS bidra med?
  • Gruppesamtaler

Før og etter kursprogrammet gir vi tilbud om individuelle konsultasjoner med lege, ergoterapeut og fysioterapeut. For de med lang reisevei er det derfor mulig å komme mandag 9. april fra kl. 17.

Søknadsfrist er 15. februar.

Når og hvor

Dato
10.04.2018-12.04.2018 
Klokkeslett
13:00-12:00 
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontakt
Olfrid Gilberg, Unni Steen eller Brede Dammann på tlf 66 96 90 00

 
Mer informasjon
e-post: trs@sunnaas.no  

Deltagelse

Kurset er for foreldre og barn i alderen 0 - 2 år. Ved stor søknad vil det bli gjort et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding.

Kurset er gratis. TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reisutgifter dekkes av ditt helseforetak. Foreldre og foresatte som er i arbeid har rett til opplæringspenger fra NAV.

Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnas søsken.

Infobrosjyre, uke 15 2018.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.