Kurs om skolestart

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 22.01.2018-25.01.2018, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS kompetansesenter arrangerer kurs for barn som starter på skolen høsten 2018 og deres foreldre/foresatte.

Forberedelse til skolestart

Målet med kurset er å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig. Kurset er for barn som er registrert på TRS med en av våre diagnoser, samt deres foreldre/foresatte.

På kurset vil man høre foredrag om relevante tema, delta i gruppesamtaler, og få anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset er møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det blir også ulike aktiviteter for barna.

Aktuelle tema

  • Forventninger og muligheter ved skolestart
  • Samarbeid mellom hjem og skole
  • Tilpasset opplæring - spesialundervisning
  • Kroppsøving – et fag for alle
  • Å ha et barn med funksjonshemning ved skolestart
  • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
  • Assistanse/hjelp – funksjon og roller
  • Å være annerledes ved skolestart
  • Veien videre mot skolestart – hver families "handlingsplan" drøftes

Søknadsfrist er 24. oktober 2017.

Når og hvor

Dato
22.01.2018-25.01.2018 
Klokkeslett
Sted
Frambu senter for sjeldne diagnoser
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål ta kontakt på telefon: 66 96 90 00 og spør etter Olfrid Gilberg, Wenche Wilhelmsen eller Ellen Berg Svendby.

 
Mer informasjon
trs@sunnaas.no  

Deltagelse

Kurset er for barn som skal begynne på skolen høsten 2018 og deres foreldre/foresatte. Programmet starter mandag kl. 11.00, med ankomst og innkvartering fra kl 09.00. Kurset avsluttes torsdag kl. 13.15 (inkludert lunsj).

Vi gjør oppmerksom på at TRS dessverre ikke har mulighet til å åpne opp for at søsken deltar.

Søknadsfrist er 24. oktober 2017. Ved stor søknad vil vi foreta et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen medio november.

Helseforetakene dekker reisen, TRS dekker utgiftene under selve kurset. Foreldre/foresatte har rett til opplæringspenger fra NAV.

Du kan laste ned kursbrosjyre med søknadsskjema her.

Fant du det du lette etter?