Kurs om forberedelse til skolestart 2021

Kurset er for foreldre/foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2021. Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Kurset vil i år foregå elektronisk på grunn av den pågående koronasituasjonen. Mer praktisk informmasjon om hvordan dette kurset skal foregå vil bli sendt ut til alle som skal delta på kurset.

Deltagerne deles inn i grupper og hver gruppe får en kursdag innen for perioden mandag – onsdag, torsdag er en felles dag for alle.

Søknadsfristen til kurset har gått ut. Det er likevel mulig det blir ledige plasser. Er du interessert i å bli med kan du ta kontakt med TRS på 66969000 eller trs@sunnaas.no.

Hva skjer rent praktisk på nettkurset?

Kurset foregår i «sann tid», det vil si at det ikke gjøres noe opptak. Kurset ledes av fagpersoner ved TRS og familiene deltar hjemmefra, på egen pc/nettbrett med kamera.

Som hjemme-deltaker får du informasjon om hvordan du går fram. «Møterommet» vil være lukket og det benyttes en kryptert linje, slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn. Dere trenger ikke laste ned et eget video-program, men pc-en dere benytter må ha Google Chrome, eventuelt Safari på Mac.

Temaer fra programmet

  • Forventninger og muligheter ved skolestart
  • Tilpasset opplæring – spesialundervisning
  • Kroppsøving – et fag for alle!
  • Å være forelder til et barn med en sjelden diagnose
  • Hvilken betydning har en sjelden diagnose for skolehverdagen?
  • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
  • Assistanse/hjelp – funksjon og roller
  • Gruppesamtale

Tidspunkt 8. - 11.februar: Deltagerne deles inn i grupper og hver gruppe får en kursdag innen for perioden mandag – onsdag, torsdag er en felles dag for alle.

 

Forberedelse til kurset: En forutsetning for deltagelse er at man må forberede seg i forkant av kurset. Undervisningsmateriell vil bli lagt ut med lenke på TRS sin nettside.

Praktiske opplysninger

For å kunne delta må barnet være registrert som bruker ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du/dere henvende deg til TRS på tlf 66969000 for registrering.

Kurset er gratis. Foreldre/foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV. 

Nærmere informasjon om program/tidspunkter vil bli gitt til alle som får plass på kurset.

Kurset har begrenset med plasser, ved stor søknad vil vi foreta et utvalg

Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen medio desember

Fant du det du lette etter?