Kurs om forberedelse til skolestart 2020

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 20.01.2020-23.01.2020, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS kompetansesenter arrangerer kurs for barn med våre diagnoser som starter på skolen høsten 2020 og deres foreldre/foresatte.

Forberedelsesside

Vi har laget en side med mye faglig informasjon som er nyttig for deg som skal på kurs.

Gå til forberedelsessiden

Om kurset

Kurset er for barn som skal begynne på skolen høsten 2020 og deres foreldre/foresatte. Målet med kurset er å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig. Kurset er for barn som er registrert på TRS med en av våre diagnoser, samt deres foreldre/foresatte.

På kurset vil man høre foredrag om relevante temaer, delta i gruppesamtaler og få anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset er møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det blir også ulike aktiviteter for barna.

Aktuelle temaer:

 • Forventninger og muligheter ved skolestart
 • Samarbeid mellom hjem og skole
 • Tilpasset opplæring – spesialundervisning
 • Kroppsøving – et fag for alle!
 • Å ha et barn med funksjonshemning ved skolestart
 • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
 • Assistanse/hjelp – funksjon og roller
 • Å være annerledes ved skolestart
 • Veien videre mot skolestart – hver families «handlingsplan» drøftes
   

Praktiske opplysninger:

 • For å kunne delta må barnet være registrert som bruker ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du/dere henvende deg til TRS på tlf 66969000 for registrering.
 • Kurset er gratis, TRS dekker utgiftene ved selve kurset.
 • Ditt helseforetak dekker reisen. Foreldre/foresatte har rett til opplæringspenger fra NAV.
 • Programmet starter mandag kl. 11.00, med ankomst og innkvartering fra kl 09.00. Kurset avsluttes torsdag kl. 13.15 (inkludert lunsj). 
 • Vi gjør oppmerksom på at TRS dessverre ikke har mulighet til å åpne opp for at søsken deltar.
 • Kurset har begrenset med plasser, ved stor søknad vil vi foreta et utvalg.
 • Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen medio november.

Når og hvor

Dato
20.01.2020-23.01.2020 
Klokkeslett
Sted
Frambu senter for sjeldne diagnoser
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål ta kontakt på telefon: 66 96 90 05 og spør etter Olfrid Gilberg eller Wenche Wilhelmsen.
 
Fant du det du lette etter?