Kurs om forberedelse til skolestart 11.- 14. februar 2019

, 11.02.2019-14.02.2019 , TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS kompetansesenter arrangerer kurs for barn med våre diagnoser som starter på skolen høsten 2019 og deres foreldre/foresatte.

Sted: Frambu, et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Adresse: Sandbakkveien. 18, 1404 Siggerud.

Søknadsfristen er nå ute, men det kan dukke opp ledige plasser som følge av avmeldinger. Har du spørsmål om deltakelse på kurset kan du kontakte TRS på telefon 66 96 90 00 eller send oss en e-post på trs@sunnaas.no. Merk at du ikke må sende helseopplysninger pr. e-post.

For å søke på kurset må barnet være registrert som bruker på TRS. Er det ikke registrert kan du ta kontakt med oss på telefon 66 96 90 00 (hverdager 10-12 og 13-14).

Forberedelse til kurset

Vi vil gi deltakerne mulighet til å forberede seg før kurset. Det er derfor laget en egen forberedelsesside med informasjon om kurset.

Gå til forberedelssiden

Om kurset

Målet med kurset er å forberede barnet og foreldre/foresatte til skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig. Kurset er for barn som er registrert på TRS med en av våre diagnoser, samt deres foreldre/foresatte.

På kurset vil man høre foredrag om relevante temaer, delta i gruppesamtaler, og få anledning til å diskutere ulike spørsmål rundt skolestart med fagpersoner på TRS og andre kursdeltagere. En vesentlig del av kurset er møtet med andre familier i samme livssituasjon. Det blir også ulike aktiviteter for barna.

Aktuelle temaer:

  • Forventninger og muligheter ved skolestart
  • Samarbeid mellom hjem og skole
  • Tilpasset opplæring - spesialundervisning
  • Kroppsøving – et fag for alle!
  • Å ha et barn med funksjonshemning ved skolestart
  • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
  • Assistanse/hjelp – funksjon og roller
  • Å være annerledes ved skolestart
  • Veien videre mot skolestart – hver families 'handlingsplan' drøftes

Når og hvor

Dato
11.02.2019-14.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Frambu senter for sjeldne diagnoser
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontakt
Ved spørsmål ta kontakt på telefon: 66 96 90 00 og spør etter Olfrid Gilberg eller Ellen Berg Svendby, eller send oss en e-post på trs@sunnaas.no. Merk at du ikke må sende helseopplysninger pr. e-post
 
Mer informasjon
trs@sunnaas.no  

Deltagelse

Kurset er for barn som skal begynne på skolen høsten 2019 og deres foreldre/foresatte. Programmet starter mandag kl. 11.00, med ankomst og innkvartering fra kl 09.00. Kurset avsluttes etter lunsj torsdag kl. 13.15. Kurset og overnatting er på Frambu.

Vi gjør oppmerksom på at TRS dessverre ikke har mulighet til å åpne opp for at søsken deltar.

Ved stor søknad vil vi foreta et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen 21. desember. Da vil dere også motta mer praktisk informasjon om kurset og hva dere må ha med.

Helseforetakene dekker reisen, TRS dekker utgiftene under selve kurset. Foreldre/foresatte har rett til opplæringspenger fra NAV.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.