HELSENORGE

Kurs for personer som nylig har fått diagnosen Marfans syndrom eller Loeys-Dietz syndrom og deres pårørende

Kurs, 08.10.2018-10.10.2018, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Du som nylig har fått diagnosen  Marfans syndrom eller Loeys-Dietz syndrom og dine pårørende er velkommen til å søke om å bli med på kurs på TRS.

Sted: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, ved Sunnaas Sykehus.

Arrangør: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 66 96 90 00 og spør etter: Wiebke Höfers eller Olfrid Gilberg eller kontakt oss på e-post: trs@sunnaas.no.

Søknadsfrist var 21. august. Alle søkere får skriftlig tilbakemelding innen 30. august. 

Det er fortsatt 1 ledig plass på kurset? Er du interessert kan du ta kontakt med oss på tlf. 66 96 90 00 og spørre etter: Wiebke Höfers eller Olfrid Gilberg eller kontakt oss på e-post: trs@sunnaas.no.

Det er laget en kursside der du som deltar finner informasjon om kurset og filmer, presentasjoner og andre ressurser knyttet opp til kurset.

Formål med kurset

Kurset er for dere som nylig er blitt diagnostisert med Marfans syndrom eller Loeys-Dietz syndrom, samt en voksen person du gjerne vil ha med/pårørende. Hensikten er at dere skal få informasjon om diagnosen, samt få mulighet til å treffe andre med samme diagnose.

Det vil legges opp til både samtaler med fagpersoner og gruppesamtaler hvor dere kan utveksle tanker og erfaringer knyttet til det å leve med diagnosen. Under oppholdet vil dere også prøve ulike aktiviteter under veiledning av fysioterapeut. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Praktiske opplysninger:

Oppholdet er for voksne med diagnosen og deres pårørende, For å kunne delta må personen med diagnosen være registrert bruker ved TRS. Om du ikke er registrert kan du henvende deg til TRS for registering på telefon 66 96 00 00 eller e-post trs@sunnaas.no.

Til orientering: TRS har begrenset romkapasitet, bruker og pårørende må påregne å dele rom.

Kurset er gratis. TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Brukere som er i arbeid har rett til sykepenger. Pårørende får dekket reise og opphold, men har ikke rett til sykepenger fra NAV.

Ankomst mandag, innkvartering fra kl. 10.30, lunsj kl. 12.00 og programstart kl. 13.00. Kurset avsluttes onsdag kl. 15.30. Du finner veibeskrivelse til TRS her.

Les mer om diagnosene på våre nettsider


Når og hvor

Dato
08.10.2018-10.10.2018 
Klokkeslett
Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Mer informasjon
trs@sunnaas.no  
Fant du det du lette etter?