HELSENORGE

Kurs for personer med sjeldne bensykdommer med tidlige leddforandringer

TRS inviterer til kurset «Å leve med en sjelden medfødt bensykdom
som gir tidlige forandringer i ledd», 27.02 - 01.03.2023.

Målgruppe

Kurset omhandler disse sjeldne medfødte bensykdommene:

Kurset er for:

 • voksne med en av diagnosene 
 • foreldre/ foresatte til barn / unge med en av diagnosene 
 • barn og unge i skolealder med en av diagnosene

Organisering

Kurset foregår på Frambu kompetansesenter fra mandag 27.02.22 kl. 11.00 til onsdag 01.03.23 kl. 15.30. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 3. januar. Har du spørsmål om mulig ledig plass ta kontakt med oss på telefon 66 96 90 00.
Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen 20.januar.2023 

Hensikt og innhold

 • Deltakerne skal få mer kunnskap om fysisk funksjon ved sjeldne bensykdommer med leddpåvirkning, og hvordan dette påvirker hverdagen.
 • Deltakerne får møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer. 
 • En viktig del er også at ansatte på TRS kan lære av deltakerne. 

Fra programmet:

Det vil bli en kombinasjon av forelesninger, gruppesamtaler og aktiviteter om følgende tema:
 • sjeldne bensykdommer med leddforandringer
 • fysisk funksjon, fysisk aktivitet og trening
 • mestring av hverdagen
 • utfordringer i arbeidslivet
 • rettigheter og tjenester
 • å leve med en sjelden bensykdom med leddforandringer

Praktiske opplysninger

For å kunne delta må man være registrert bruker ved TRS. Om du ikke er registrert kan du henvende deg til TRS på telefon 66 96 90 00 for registrering.

Kostnader

 • Kurset er gratis. Det er mulighet for overnatting ved Frambu.
 • Reiseutgiftene dekkes gjennom pasientreiser/ditt helseforetak. 
 • Deltakere med diagnosen har rett på sykepenger for deltakelse på kurset. 
 • Foresatte som er i arbeid har rett på opplæringspenger fra NAV.

Fagdag for fagpersoner

Du/dere kan invitere med fysioterapeut og / eller ergoterapeut fra kommunen til å delta på kurset tirsdag 28.02.23, eventuelt kan de følge foredragene digitalt. Her finner du informasjon om fagdagen, tips gjerne dine fagpersoner om den.

     

 

Fant du det du lette etter?