Kurs for personer med Fibrøs dysplasi eller McCune-Albrights syndrom

Gruppeopphold , 06.05.2019-08.05.2019 , TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser er kompetansesenter for personer med ulike skjelett dysplasier, deriblant diagnosene Fibrøs dysplasi (FD) og McCune-Albright syndrom (MAS).

Søknadsfrist: 22.mars 2019


Hensikten med kurset er å gi deltakerne informasjon, og anledning til å dele erfaringer om hvordan det er å leve med sin diagnose. Det blir faglige innlegg og gruppesamtaler. 

Aktuelle tema:


• Medisinske forhold; diagnostisering, oppfølging og behandling
• Fysioterapi, fysisk aktivitet og trening
• Dagliglivets utfordringer, behov for tilrettelegging?
• Psykososiale aspekter 
• Utdanning, arbeid og rettigheter

I programmet vil det også være anledning til å delta i fysiske aktiviteter, ledet av fysioterapeut og idrettspedagog.
I tilknytning til kurset vil det ved behov være mulighet til en konsultasjon med fagperson fra teamet. Konsultasjonen vil i hovedsak foregå i etterkant av kurset. 


Praktiske opplysninger: 

Oppholdet er for voksne med diagnosen. Det er anledning til å ha med en voksen pårørende forutsatt at dere kan dele rom. 
TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Brukere som er i arbeid har rett til sykepenger. Pårørende får dekket reise og opphold, men har ikke rett til sykepenger fra NAV. 

Ankomst er mandag 6.mai fra kl. 10.00. Kurset startes kl. 11.30 og avsluttes onsdag 8.mai, kl 12.00. Dere er velkommen til å spise lunsj etter kursavslutning. 


Individuelle konsultasjoner vil i hovedsak foregå onsdag 8.mai, fra kl. 13.00. Når og hvor

Dato
06.05.2019-08.05.2019 
Klokkeslett
10:00-12:00
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus, 1450 Nesoddtangen
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontakt
Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 66 96 90 00 og spør etter: Olga de Vries, Unni Steen eller Olfrid Gilberg
 
Mer informasjon
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 
trs@sunnaas.no

Ved flere søkere enn det er plass til, vil det bli gjort et utvalg. Alle søkere vil få skriftlig tilbakemelding før påske.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.