Kurs for foreldre til barn med dysmeli, 0 til 2 år

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved det å være foreldre til barn med dysmeli. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

Om kurset

Kurset er for foreldre til barn mellom 0 - 2 år med dysmeli. Kom sammen med ditt barn med dysmeli. Det er dessverre ikke anledning å ha med barnets søsken.

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved det å være foreldre til barn med dysmeli. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer. 

Fra programmet

Her er noen av temaene som kommer til å bli tatt opp på kurset, det vil bli satt av god tid til å stille spørsmål og dele erfaringer:

  • Hva er dysmeli?
  • Lek, bevegelse og tilrettelegging (hjelpemidler og proteser)
  • Rettigheter og muligheter med hensyn til offentlige tjenester
  • Å få et barn med dysmeli
  • Å vokse opp med dysmeli

 Nærmere informasjon om programmet vil bli gitt til alle som får plass på kurset.

Praktiske opplysninger

For å kunne delta må barnet være registrert som bruker ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du henvende deg til TRS tlf 66 96 90 00 for registering.

Kurset er gratis. TRS dekker utgitene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Foreldre og foresatte som er i arbeid kan søke om opplæringspenger fra NAV. 

Ved stor søknad vil det bli gjort et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen starten av juli 2023

Ankomst til kurset er mulig fra mandag 18.september kl 17.00. 

Fant du det du lette etter?