HELSENORGE

Kurs for foreldre til barn med dysmeli, 0 - 2 år

Kurs, 11.09.2018-13.09.2018, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kurset er for foreldre til barn mellom 0 -2 år med dysmeli. Kurset gjelder for  både foreldrene og barnet.  Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnets søsken.

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved å være foreldre til et barn med dysmeli. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

Hvordan får du/ dere plass på kurset?

Søknadsfristen til kurset gikk ut 20.06 og kurset er nå fulltegnet. TRS arrangerer vanligvis dette kurset en gang i året. Er du interessert i å stå på venteliste eller motta informasjon om fremtidige kurs? Ta kontakt med TRS ved Olfrid Gilberg på telefon 66969000.

For å kunne delta må barnet være registrert som bruker ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du henvende deg til TRS tlf 66 96 90 00 for registering.

Du trenger ikke henvisning for å delta på kurset, men må søke om plass. Informasjonsbrosjyre og søknadsskjema finner du her.

Kurset har begrenset med plasser. Ved stor søknad vil det bli gjort et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen begynnelsen av juli 2018.

Fra programmet

Forelesninger og gruppesamtaler gir mulighet til å drøfte utfordringer og muligheter ved ulike tema:

  • Hva er dysmeli?
  • Lek, bevegelse og tilrettelegging
  • En inkluderende barnehage; samarbeid, åpenhet og informasjon
  • Rettigheter og muligheter mht offentlige tjeneste
  • Å få et barn med dysmeli
  • Å vokse opp med dysmeli

Forberedelse til kurset

Vi vil gi deltakerne mulighet til å forberede seg før kurset. Det er derfor laget en egen forberedelsesside med informasjon om kurset.

Gå til forberedelsessiden

Tidspunkter

Programstart tirsdag 11.9 kl 09.00.  Programslutt torsdag 13.9 ca kl.13.00. Ankomst mandag 10.9 fra kl.17.00, det serveres kveldsmat kl.18.30 i sykehusets kantine.

Gratis kurs

TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Foreldre og foresatte som er i arbeid har rett til opplæringspenger fra NAV.

Spørsmål

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 66 96 90 00 og spør etter kurskontakt Olfrid Gilberg eller kursansvarlig Trine Bathen. Eller kontakt oss på e-post: trs@sunnaas.no.

Når og hvor

Dato
11.09.2018-13.09.2018 
Klokkeslett
09:00-13:00
Sted
Sunnaas Nesodden
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas Sykehus
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, ta kontakt på tlf: 66 96 90 00 og spør etter: kurskontakt Olfrid Gilberg eller kursansvarlig Trine Bathen, eller kontakt oss på E-post: trs@sunnaas.no
 

Vil du vite mer om hva dysmeli er?

Les om dysmeli på nettsidene til TRS

Du vil få god anledning til å diskutere og lære mer på kurset.

Fant du det du lette etter?