HELSENORGE

Kurs for foreldre til barn 0 til 2 år

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 19.03.2019-21.03.2019, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kurs for foreldre til barn 0-2 år som har AMC, OI, MO/MHE, FD, MAS* eller andre skjelettdysplasier som medfører kortvoksthet

*AMC: arthrogrypose multiplex congenita, OI: osteogenesis imperfecta, MO/MHE: multiple osteokondromer / multiple hereditære eksostoser, FD: fibrøs dysplasi, MAS: McCune-Albrights syndrom.

Søk om å være med her

Søknadsfrist:  23.01.2019

Arrangør og sted:

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF, Nesodden.

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf: 66 96 90 00 og spør etter: Olfrid Gilberg, Brede Dammann eller Anne Pernille Nybø eller kontakt oss på E-post: trs@sunnaas.no

Om kurset:

Kurset er for foreldre til barn mellom 0-2 år med AMC, OI, MO/MHE, FD, MAS eller andre skjelettdysplasier som medfører kortvoksthet

Kurset gjelder for både foreldrene og barnet.  

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved å være foreldre til et barn med en sjelden diagnose. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

Fra programmet:

Forelesninger og gruppesamtaler gir mulighet til å drøfte utfordringer og muligheter ved ulike tema:

  • Å være foreldre til et barn med sjelden diagnose

  • Å vokse opp med en sjelden diagnose

  • Tilrettelegging og stimulering til lek og aktivitet

  • En inkluderenede barnehage; samarbeid, åpenhet og informasjon

  • Rettigheter og muligheter med hensyn til offentlige tjenester

  • Hva kan TRS bidra med?

  • Gruppesamtaler  

Før og etter kursprogrammet gir vi tilbud om individuelle konsultasjoner med lege, ergoterapeut og fysioterapeut.  

Praktiske opplysninger:

For å kunne delta må barnet være registrert som bruker ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du henvende deg til TRS tlf 66969000 for registering.

Kurset er gratis. TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Foreldre og foresatte som er i arbeid har rett til opplæringspenger fra NAV.

Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnets søsken.

 Tidspunkt:

Programstart tirsdag 19. mars kl 13.00. Programslutt torsdag 21. mars ca. kl. 12.00. Det blir overnatting på TRS.

For de med lang reisevei gir vi tilbud om å komme mandag 18. mars fra kl. 17.00.

Søk om å være med her

Se informasjon om de forskjellige diagnosene på vår nettside

Når og hvor

Dato
19.03.2019-21.03.2019 
Klokkeslett
13:00-12:00
Sted
Sunnaas Nesodden
På TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
trs@sunnaas.no  
Fant du det du lette etter?