HELSENORGE

Kurs: barn 0 - 2 år med AMC eller skjelettdysplasier

Kurs, 21.03.2017-23.01.2017, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kurset arrangeres på TRS 21. – 23. mars 2017. Både barna og foreldrene deltar. 

Hensikten med disse dagene er å bidra til økt forståelse av og
kunnskap om ulike sider ved det å være foreldre til barn med AMC eller skjelettdysplasier (for eksempel kortvoksthet, OI eller MO/MHE). En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

Søknadsfrist:  26. januar. 2017

Når og hvor

Dato
21.03.2017-23.01.2017 
Klokkeslett
13:00-12:00
Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Olfrid Gilberg eller Elise Christensen på telefon 66 96 90 00
e-post: trs@sunnaas.no

 

Fra programmet

  • å være foreldre til et barn med en sjelden diagnose
  • å vokse opp med en sjelden diagnose
  • tilrettelegging og stimulering til lek og aktivitet
  • barnehage
  • hvem har ansvar for hva i tjenesteapparatet?
  • hva kan TRS bidra med?
  • gruppesamtaler
     

Før og etter kursprogrammet gir vi tilbud om individuelle konsultasjoner med lege, ergoterapeut og fysioterapeut. For de med lang reisevei er det derfor mulig å komme mandag 20. mars fra kl. 17.

Deltagelse

Kurset er for foreldre og barn i alderen 0 - 2 år. Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnas søsken. Dersom det blir for mange søkere, vil vi måtte gjøre et utvalg.

Kurset er gratis. Helseforetaket dekker reisen. Foreldre og foresatte har rett til opplæringspenger fra NAV. Skjemaer fås under kurset.

Kursbrosjyre med søknadsskjema

Last ned kursbrosjyre med søknadsskjema: Uke 12 2017.pdf

Fant du det du lette etter?