HELSENORGE

Klyngemøte: Implementering av teknologi i helsesektoren

Nettverksmøte, 17.10.2018, Innovasjon

Klyngemøtet vil presentere dømer på vellukka satsingar lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Målgruppa er alle som er interessert i teknologi, innovasjon og e-helse innafor rehabiliteringsfeltet og helsesektoren.
Ny teknologi

 

Sidan tidleg 1990-tal har Sunnaas sykehus HF teke i bruk ny teknologi i utviklinga av nye tenester for pasientar, pårørande, innbyggarar og samarbeidspartar innafor rehabiliteringsfeltet.

Det tar som kjent tid, å få ny kunnskap inn som del av praksisen. Implementering av ny teknologi er også tidkrevande, men har kanskje andre meir ukjende utfordringar og tilnærmingar?
Korleis kan implementering og tenesteinnovasjon gjerast meir effektivt? Kva er barrierene? Kva kjenneteiknar vellukka satsingar?

Klyngemøtet vil presentere dømer på vellukka satsingar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og er del av helseføretaket sitt arbeid med strategiutvikling.

Program

0930 - 0940
Velkomen til klyngemøtet om implementering av teknologi og tenester i helsesektoren
Sveinung Tornås, Innovasjon, Sunnaas sykehus

0940 – 1000
Arbeid med innovasjonsprosjekt i klinikken, Sunnaas sykehus
4 x 4 x 2 - Fire innleiar, fire tema a to minutt; to barrierer og to løysingar

1000 – 1045
Kva meiner vi med Implementering? Kva seier forskinga?
Margunn Aanestad, Digitalisering og Entreprenørskap, UiO IFI

1045 – 1115
Kva skal til for å få implementert ny kunnskap og nye tenester?
Jan Egil Nordvik, RKR - Regional kompetanseteneste for rehabilitering HSØ, Sunnaas sykehus

1115 – 1145
Implementering av teknologi. Erfaringar frå Sykehuset Østfold
Asbjørn Elgen, Medisinsk faglig leder IKT, Sykehuset Østfold

1145 – 1230
LUNSJ

1230 -1300
Prosjektgjennomføring i Sykehuspartner med Nimble som eksempel
Laila Bouhmidi og Bengt Ragnar Lyng, Tenestestyring, Sykehuspartner 

1300 – 1330
Modell for Implementering (NEXT)
Marianne Selle, Sopra Steria

1330 - 1345
KAFFIPAUSE

1345 - 1430
Implementere teknologi i klinisk verksemd
Charlotte Kira Kimby, VihTec DK - Videncenter for velfærdsteknologi, Danmark

1430
Avslutning

Påmelding

Meld deg på innen 15. oktober. Lenke lenger ned på siden.

Når og hvor

Dato
17.10.2018 
Klokkeslett
09:30-14:30
Sted
Sunnaas Nesodden
Auditoriet
 
Arrangør
Innovasjon
 
Kontaktinformasjon
Anne Merete Driveklepp, prosjekt –og porteføljeansvarleg, avdeling for innovasjon og e-helse.
tlf. 913 95 410, e-post: annemerete.driveklepp@sunnaas.no
 
Mer informasjon
Trykk her for å melde deg på