Hvordan lykkes med koordinerte pasientforløp og koordinatorrolle i sykehus?

Nettverksmøte , 28.08.2018 , Regional koordinerende enhet

Nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester.

Stadig flere pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Dette gjelder pasienter og brukere med ulike diagnoser og funksjonsnivå som følges opp av både primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette er blant annet beskrevet i den nasjonale veilederen "Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov" (Helsedirektoratet).

Målsettingen med erfaringsmøte er at deltakerne skal reise hjem med erfaringer, ideer og verktøy for å lykkes i arbeidet med gode pasientforløp for pasienter med langvarige og komplekse tjenestebehov.

For å bidra til dette vil vi på erfaringsmøte formidle kunnskap og dele erfaringer om utførelse av funksjonen koordinerende enhet og ordningene med koordinator og individuell plan, og bidra til å synliggjøre og fremme arbeidet med å få etablert og videreutviklet disse ordningene i sykehus og spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Temaer i programmet:

  • Brukerfaringer med koordinering - fra en far sitt perspektiv.
  • Koordinerte tjenester gjennom hele forløpet - ansvar og roller. Ved Helsedirektoratet.
  • Erfaringer fra spesialisthelsetjenesten. Fra lovverk til praksis - hvordan løser vi oppdraget?
  • Bruk av dagens EPJ- og meldingsutvekslingssystem.
  • Fra en kommunes synspunkt.
  • Nasjonale planer for utvikling av tilpassede IKT-verktøy. Ved Direktoratet for e-helse.
  • Om utfordringer og muligheter for koordinator i et forskningsperspektiv.
  • Rundebordsdiskusjon: Hvem gjør hva - og hvordan løse oppgavene i fellesskap?

Målgruppe

Målgruppen for erfaringsmøtet er representanter fra de regionale helseforetakene, samhandlingssjef, fagsjef, klinikk-/avdelingsledelse i helseforetak, koordinerende enhet i helseforetak og brukerrepresentanter.

Når og hvor

Dato
28.08.2018 
Klokkeslett
Sted
Helsedirektoratet
 
Arrangør
Regional koordinerende enhet
Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst ved Sunnaas sykehus HF arrangerer i samarbeid med de øvrige regionale koordinerende enhetene i landet. 
Kontakt
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.