Fagkurs

Høstmøtet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering 2023

Høstmøtet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering 2023 holdes 16.-17. november på Scandic Fornebu. Programmet er utarbeidet i samarbeid mellom Avdeling for fysikalsk medisin ved OUS, Ullevål, og Sunnaas sykehus.

Passert
16.
november
2023
2 dager
 1. 16. nov. 2023, 09:00 - 17:30
 2. 17. nov. 2023, 09:00 - 15:15

Tid og sted

Når

 1. 16. nov. 2023, 09:00 - 17:30
 2. 17. nov. 2023, 09:00 - 15:15

Påmelding

Frist for påmelding: 02. nov. 2023, 10:00

Om høstmøtet

Velkommen til et bredt og spennende program utarbeidet i samarbeid mellom Avdeling for fysikalsk medisin ved OUS, Ullevål, og Sunnaas sykehus HF. 

Det faglige programmet inneholder både sentrale innlegg relatert til rehabiliteringsfeltet og fysikalsk medisin. Det vil være innslag om tidlig rehabilitering av traumatiske hodeskader, håndtering av post-traumatisk forvirring (PTF) og hvordan håndtere tvangsvedtak i rehabiliteringsforløp. Svært spennende foredrag om kalktendinopatier i skulder og plantar fasciopati står også på programmet.
 
I tillegg til det faglige arrangementet, håper vi at flest mulig vil delta på en felles middag 16. november hvor målsetningen er samhold og hygge! 

Program

I tillegg til høstmøtet, anbefales det å få med seg seminaret som holdes dagen før høstmøtet.  

09.00 - 09.20: Registrering. Servering av kaffe, finne plassene i salen.
 
09.20 - 09.30: Velkommen og åpning av høstmøtet v/ komiteen og leder.

Del 1: Møteleder: Hege Prag Øra, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus

09.30 - 09.45: Rehabiliteringsforløp ved traumatisk hjerneskade – fra Ullevål til Sunnaas v/ Torgeir Hellstrøm, overlege, Oslo universitetssykehus. 

09.45 -10.00:  Rehabiliteringsforløp ved traumatisk hjerneskade – fra Ullevål til Sunnaas v/ Caroline Ustvedt, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.

10.00 - 10.20: Rehabiliteringsprinsipper ved posttraumatisk forvirring Medikamentell behandling ved agitasjon og søvnvansker v/ Angelina Sergeeva, klinikkoverlege, Sunnaas sykehus.

10.20 - 10.40: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

10.40 - 11.10: Tvang i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten v/ Angelina Sergeeva, klinikkoverlege, Sunnaas sykehus.

11.10 - 11.30: Hodeskader: Rehabiliteringstjenester og brukertilfredshet v/ Camilla Guren, stipendiat, Oslo universitetssykehus.

11.30 - 12.30: Lunsj 

Del 2: Møteleder: Synnøve Kvalheim, overlege, Oslo universitetssykehus

12.30 - 13.00: Rus og psykiatri – recovery i rehabiliteringsprosessen v/ Jeanette Kleven, sosionom, Sunnaas sykehus.

13.00 - 13.30: Rehabiliteringsbehov etter moderat og alvorlig traumatisk skade v/ Håkon Moksnes, overlege, UNN.

13.30 - 14.00: Medevac: Spesialisert rehabilitering av ukrainske borgere v/ Frank Becker, klinikkoverlege og Maria Ryssdal Kraby, lege i spesialisering, Sunnaas sykehus.

14.00 - 14.20: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

14.20 - 14.40: Tendinosis calcarea – hvor effektiv er ultralydveiledet lavage? v/ Stefan Moosmayer, overlege, Martina Hansens hospital. 

14.40 - 15.00: Rotatorcuffruptur – sammenligning av langtidsresultater fra konservativ og operativ behandling v/ Stefan Moosmayer, overlege, Martina Hansens hospital.

15.00 - 15.10: FHI rapport rotator cuff rupturer – diskusjon v/ Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.
 
15.10 - 15.30: Plantar fasciopati v/ Marte Heide, lege i spesialisering, Oslo universitetssykehus. 

15.30 - 16:00: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

Del 3: Årsmøte og middag

16.00 - 17.30: Årsmøte Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering. Det blir mulig å følge årsmøtet via enkel streaming i teams.
Klikk her for å delta i teamsmøtet

19.30: Aperetiff og oppmøte i bankettsalen. Aperetiff er inkludert i prisen.
 
19:50: Forrett serveres. Drikke er ikke inkludert i prisen. Bar med alle rettigheter er tilgjengelig i bankettsalen. 

Del 4. Møteleder: Torgeir Hellstrøm, overlege, Oslo universitetssykehus

09.00 - 09.20: Nakkesløyfe OUS v/ Siri Bjorland, overlege, Oslo universitetssykehus. 

09.20 - 09.40: Avstivningskirurgi eller tverrfaglig rehabilitering som behandling for langvarige ryggsmerter. En multisenter RCT v/ Sverre Mjønes, ortoped, Akershus universitetssykehus. 

09.40 - 10.00: LIFEHAB studie konservativ intervensjonen og sham v/ Jens Ivar Brox, overlege, Oslo universitetssykehus. 

10.00 - 10.20: Diskusjon rundt Sham, kirurgi vs rehabilitering v/ Jens Ivar Brox, overlege, Oslo universitetssykehus. 

10.20 - 10.40: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

10.40 - 11.10: Placebo v/ Jens Ivar Brox, overlege, Oslo universitetssykehus. 

11.10 - 11.30: Norsk nakke- og ryggregister - baseline og oppfølging v/ Maja Wilhelmsen, overlege, Universitetet i Tromsø. 

11.30 - 11.50: Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI) v/ Vegard Strøm, enhetsleder forskningsavdelingen, Sunnaas sykehus.

11.50 - 12.00: Pause med forflytning til LIS-forum og overlegeforum. Pausebuffet tilgjengelig. 

12.00-13.00: Parallellsesjon 

 • Overlegeforum v/ møteleder Marianne Wesnes, leder, NFMR.
 • LIS-forum v/ møteledere Martine Lerbukt og Marthe Halsan Liff, styremedlem, NFMR

13.00 - 14.00: Lunsj 

Del 5. Møteleder Claudia Kim Nyberg, lege i spesialisering, Sunnaas sykehus

14.00 - 14.20: Retningslinje for bruk av armrobotikk i slagrehabilitering v/ Matthijs Ferdinand Wouda, leder for klinisk fysiologisk laboratorium, Sunnaas sykehus. 

14.20 - 14.40: Språktrening ved videokonferanse til afasipasienter etter hjerneslag v/ Hege Prag Øra, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.

14.40 - 15:00: Spastisitetsutredning og behandling hos pasienter med hjerneskader v/ Jelena Simic, stipendiat, Sunnaas sykehus og Maja Busuladzic, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus. 

15.00 - 15.15: Avslutning og presentasjon av arrangør for høstmøte 2024 v/ Marianne Wesnes, leder NFMR

10.00-10:30: Velkommen og registrering. Servering av kaffe, finne plassene i salen. 

11:00: Åpning. Velkommen og finne plasser. 

11.10 - 11.25: Framre knesmerter, case 1 v/ Alexandra Hott og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

11.25 - 11.40: Diskusjon i grupper: differensialdiagnostikk, funksjonsvurdering, behandling. 

11.40 - 12.00: Diskusjoner i plenum v/ Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

12.00 - 12.15: Pause 

12.15 - 12:30: Patellarelaterte diagnoser, diagnostikk v/ Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus. 

12.30 - 12.45: Klinisk undersøkelse kne v/ Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

12.45-13.15: Bildediagnostikk og UL kne v/ Øyvind Fidje, overlege, Oslo universitetssykehus. 

13.15-13.30: Patellarelaterte diagnoser, behandling v/ Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus. 

13.30 - 14.15: Lunsj 

14.15 - 14.20: Framre knesmerter, case 2 v/ Sigrid Skatteboe, overlege, Oslo Universitetsykehus.

14.20 - 14.35: Diskusjon i grupper: differensialdiagnostikk, behandlingsmuligheter og prediktorer. 

14.35 - 15.10: Diskusjon i plenum, klinisk kommunikasjon, prediktorer v/ Sigrid Skatteboe, overlege, Oslo Universitetsykehus, Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

15.10 - 15.15: Pausegym/politisk analyse v/ Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

15.15 - 15.45: Smertemedisinsk diagnostikk og behandling v/ Lars Petter Granan, avdelingsleder, Oslo Universitetssykehus.

15.45 - 16.00: Pause 

16.00 - 16.35: En kognitiv tilnærming til smerter (BI, CBT, ACT): Hva er det? Virker det? v/ Ingar Heier, overlege, Sykehuset i Vestfold. 

16.35 - 16.45: Diskusjon i grupper v/ Ingar Heier, overlege, Sykehuset i Vestfold. 

16.45 - 17:00: Pause

17.00 - 17.30: ICIT – Kognitiv terapi ved MUPS i allmennpraksis v/ Cathrine Abrahamsen, spes. allmennmedisin, fastlege, forsker Universitetet i Oslo.

17.30 - 18.00: Funksjonelle tilstander v/ Marte Wendel-Haga, spes. nevrologi, overlege Sykehuset i Vestfold, Stavern

18.00 - 18.30: Hypnose, framtidas smertebehandling? v/ klinisk psykolog FMR, Oslo universitetssykehus.

18.30-19.00: Forskningskonkurranse v/ Sigrid Skatteboe, overlege, Oslo Universitetsykehus, Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

19:30: Middag for de som har bestilt det.

Årsmøte 

Årsmøtet holdes 16. november kl. 16.00-17.30. Vi legger opp til en enkel streaming via teams slik at de som ikke kan delta fysisk kan delta via Teams. Øvrig program vil ikke bli streamet.

Klikk her for å delta i teamsmøtet 

Godkjent kurs

Høstmøtet er godkjent som kurs av legeforeningen

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning.

Seminaret er godkjent som kurs av legeforeningen

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Allmennmedisin: godkjennes med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
  Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-042, 049, 057, 058, 062, 084 og 085.

Påmeldingsfrist

Det er mer enn 90 påmeldte, men vi har flere ledige plasser. Du kan melde deg på tom. 14. november. 

Påmelding skjer via vårt reisebyrå Gtravel. Der finner du også prisene. 

Du velger selv om du vil delta på

 • høstmøte med fullpensjon og overnatting
 • kun høstmøtet (dagpakker)
 • og/eller om du vil delta på middag uten overnatting
 • seminar 15. november

Trenger du overnatting i tilknytning til høstmøtet eller seminaret bestiller du det i samme påmeldingsskjema eller ved å kontakte Gtravel. 

Klikk her for å melde deg på

Sted

Scandic Fornebu
Adresse: Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu
scandic.no: Finn veien. Parkering, kollaktivtransport, partkering

Kontakt