HELSENORGE

Høstmøtet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering 2023

Høstmøtet for Fysikalsk medisin og Rehabilitering 2023 holdes 16.-17. november på Scandic Fornebu. Programmet er utarbeidet i samarbeid mellom Avdeling for fysikalsk medisin ved OUS, Ullevål, og Sunnaas sykehus.

Om høstmøtet

Velkommen til et bredt og spennende program utarbeidet i samarbeid mellom Avdeling for fysikalsk medisin ved OUS, Ullevål, og Sunnaas sykehus HF. 

Det faglige programmet inneholder både sentrale innlegg relatert til rehabiliteringsfeltet og fysikalsk medisin. Blant annet vil det være innslag om tidlig rehabilitering av traumatiske hodeskader, håndtering av post-traumatisk forvirring (PTF) og hvordan håndtere tvangsvedtak i rehabiliteringsforløp. Svært spennende foredrag om kalktendinopatier i skulder og plantar fasciopati står også på programmet. I tillegg til det faglige arrangementet, håper vi at flest mulig vil delta på en felles middag 16. november hvor målsetningen er samhold og hygge! 

Program høstmøtet 15.-16. nov

 Merk: Programmet er under utarbeidelse og kan få endringer i forelesningenes titler. 

Dag 1

09.00 - 09.20: Registrering. Servering av kaffe, finne plassene i salen. 
09.20 - 09.30: Velkommen og åpning av høstmøtet v/ komiteen og leder.

Del 1: Møteleder: Hege Prag Øra, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus

09.30 - 09.45: Tidlig rehabilitering ved traumatiske hodeskader – fra Ullevål til Sunnaas v/ Torgeir Hellstrøm, overlege, Oslo universitetssykehus. 

09.45 -10.00: Tidlig rehabilitering ved traumatiske hodeskader – fra Ullevål til Sunnaas v/ Caroline Ustvedt, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.

10.00 - 10.20: Rehabiliteringsprinsipper ved posttraumatisk forvirring Medikamentell behandling ved agitasjon og søvnvansker v/ Angelina Sergeeva, klinikkoverlege, Sunnaas sykehus.

10.20 - 10.40: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

10.40 - 11.10: Tvang i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten v/ Angelina Sergeeva, klinikkoverlege, Sunnaas sykehus.

11.10 - 11.30: Data fra kvalitetsregisteret ved hodeskadepoliklinikk OUS v/ Camilla Guren, stipendiat, Oslo universitetssykehus.

11.30 - 12.30: Lunsj 

Del 2: Møteleder: Torgeir Hellstrøm, overlege, Oslo universitetssykehus

12.30 - 13.00: Rus og psykiatri – recovery i rehabiliteringsprosessen v/ Jeanette Kleven, sosionom, Sunnaas sykehus.

13.00 - 13.30: Rehabiliteringsbehov ved traumepasienter v/ Håkon Moksnes, overlege og Christoph Schäfer, avdelingsoverlege og stipendiat, UNN.

13.30 - 14.00: Medevac: Spesialisert rehabilitering av ukrainske borgere v/ Frank Becker, klinikkoverlege og Maria Ryssdal Kraby, lege i spesialisering, Sunnaas sykehus.

14.00 - 14.20: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

14.20 - 14.40: Tendinosis calcarea – hvor effektiv er ultralydveiledet lavage? v/ Stefan Moosmayer, overlege, Martina Hansens hospital. 

14.40 - 15.00: Rotatorcuffruptur – sammenligning av langtidsresultater fra konservativ og operativ behandling v/ Stefan Moosmayer, overlege, Martina Hansens hospital.

15.00 - 15.10: FHI rapport rotator cuff rupturer – diskusjon v/ Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus. 

15.10 - 15.30: Plantar fasciopati v/ Marte Heide, lege i spesialisering, Oslo universitetssykehus. 

15.30 - 16:00: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

Del 3: Årsmøte og middag

16.00 - 17.30: Årsmøte Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering. 

19.30: Aperetiff og oppmøte i bankettsalen. Aperetiff er inkludert i prisen. 

19:50: Forrett serveres. Drikke er ikke inkludert i prisen. Bar med alle rettigheter er tilgjengelig i bankettsalen. 


Dag 2

Del 4. Møteleder: Torgeir Hellstrøm, overlege, Oslo universitetssykehus

09.00 - 09.20: Nakkesløyfe OUS v/ Siri Bjorland, overlege, Oslo universitetssykehus. 

09.20 - 09.40: Avstivningskirurgi eller tverrfaglig rehabilitering som behandling for langvarige ryggsmerter. En multisenter RCT v/ Sverre Mjønes, ortoped, Akershus universitetssykehus. 

09.40 - 10.00: LIFEHAB studie konservativ intervensjonen og sham v/ Jens Ivar Brox, overlege, Oslo universitetssykehus. 

10.00 - 10.20: Diskusjon rundt Sham, kirurgi vs rehabilitering v/ Jens Ivar Brox, overlege, Oslo universitetssykehus. 

10.20 - 10.40: Pause. Pausebuffet tilgjengelig. 

10.40 - 11.10: Placebo og smertebehandling v/ Jens Ivar Brox, overlege, Oslo universitetssykehus. 

11.10 - 11.30: Norsk nakke- og ryggregister - baseline og oppfølging v/ Maja Wilhelmsen, stipendiat, Universitetet i Tromsø. 

11.30 - 11.50: Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI) v/ Vegard Strøm, enhetsleder forskningsavdelingen, Sunnaas sykehus.

11.50 - 12.00: Pause med forflytning til LIS-forum og overlegeforum. Pausebuffet tilgjengelig. 

12.00-13.00: Parallellsesjon 
  • Overlegeforum v/ møteleder Marianne Wesnes, leder, NFMR. 
  • LIS-forum v/ møteledere Martine Lerbukt og Marthe Halsan Liff, styremedlem, NFMR
13.00 - 14.00: Lunsj 

Del 5. Møteleder Claudia Kim Nyberg, lege i spesialisering, Sunnaas sykehus 

14.00 - 14.20: Retningslinje for bruk av armrobotikk i slagrehabilitering v/ Matthijs Ferdinand Wouda, leder for klinisk fysiologisk laboratorium, Sunnaas sykehus. 

14.20 - 14.40: Språktrening ved videokonferanse til afasipasienter etter hjerneslag v/ Hege Prag Øra, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.

14.40 - 15:00: Spastisitetsutredning og behandling hos pasienter med hjerneskader v/ Jelena Simic, stipendiat, Sunnaas sykehus. 

15.00 - 15.15: Avslutning og presentasjon av arrangør for høstmøte 2024 v/ Marianne Wesnes, leder NFMR
 

Program seminar 15. nov

I tillegg til høstmøtet, anbefales det å få med seg seminaret som holdes dagen før høstmøtet.  

Program seminar

Fagprogrammet på denne dagen vil utfordre differensialdiagnostisk tenkning og kunnskap om effekt av ulike behandlingsmetoder med spennende klinisk problemstilling som adresseres gjennom guppearbeid, korte key-note foredrag av våre beste spesialister og ved dykk ned i eksperimentelle metoder. 

10.00-10:30: Velkommen og registrering. Servering av kaffe, finne plassene i salen. 

11:00: Åpning. Velkommen og finne plasser. 

11.10 - 11.25: Framre knesmerter, case 1 v/ Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

11.25 - 11.40: Diskusjon i grupper: differensialdiagnostikk, funksjonsvurdering, behandling. 

11.40 - 12.00: Diskusjoner i plenum v/ Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

12.00 - 12.15: Pause 

12.15 - 12:45: Patellarelaterte diagnoser, diagnostiske kriterier, effekt av ulike behandlingsmetoder v/ Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus. 

12.45 - 13.15: Bildediagnostikk og UL kne v/ Øyvind Fidje, overlege, Oslo Universitetssykehus. 

13.15-13.30: Klinisk undersøkelse kne v/ Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

13.30 - 14.30: Lunsj 

14.30 - 14.45: Framre knesmerter, case 2 v/ Sigrid Skatteboe, overlege, Oslo Universitetsykehus.

14.45 - 15.00: Diskusjon i grupper: differensialdiagnostikk, behandlingsmuligheter og prediktorer. 

15.00 - 15.15: Prediktorer v/ Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

15.15 - 15.45: Smertemedisinsk diagnostikk og behandling v/ Lars Petter Granan, avdelingsleder, Oslo Universitetssykehus. 

15.45 - 16.00: Pause 

16.00 - 16.35: ACT, CBT, CFT, Brief intervention, mindfulness ……. Hva er dette? Virker det? v/ Ingar Heier, overlege, Sykehuset i Vestfold. 

16.35 - 16.45: Diskusjon i grupper 

16.45 - 17:00: Pause 

17.00 - 18.00: Hypnose, framtidas smertebehandling? v/ Sigrid Skatteboe, overlege, Oslo Universitetsykehus, Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

18.30-19.30: Idemyldring forskning med forfriskninger v/ Sigrid Skatteboe, overlege, Oslo Universitetsykehus, Alexandra Hott, overlege, Sørlandet sykehus og Niels Gunnar Juel, overlege, Oslo Universitetssykehus.

19:30: Middag for de som har bestilt det.


Påmelding

Påmelding skjer via vårt reisebyrå Gtravel. Du velger selv om du vil delta på 

  • høstmøte med fullpensjon og overnatting
  • kun høstmøtet (dagpakker) 
  • og/eller om du vil delta på middag uten overnatting.
  • seminar 15. november 
Trenger du overnatting i tilknytning til høstmøtet eller seminaret bestiller du det i samme påmeldingsskjema eller ved å kontakte Gtravel. 

Gtravel: Meld deg påFant du det du lette etter?