Hospitering ryggmargsskade

Hospitering, 01.12.2017, Enhet for kompetanse

Hospiteringen har tema ryggmargsskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.

Hospiteringen vil inneholde:

  • omvisning og historie
  • presentasjoner innenfor ryggmargskader og andre nevrologiske skader
  • presentasjon av deg som hospitant
  • erfaringsutveksling og stasjonstrening med aktuelle fagpersoner.

For å kunne ivareta ditt/deres mål med hospitering ber vi om at det hukes av for hvilke områder som er av interesse i påmeldingen.

Vi ønsker gjerne å vite litt hvem dere er og hva dere ønsker mer kunnskap om. Deltakerne får 5 minutter til å holde en presentasjon av sitt fagområde og hvilke problemstillinger man er interessert i.

Detaljert program vil bli sendt til deltakerne på e-post nærmere arrangementsdato.

Påmeldingsfrist tirsdag 21. november 2017.

Meld deg på her.

Når og hvor

Dato
01.12.2017 
Klokkeslett
09:15-15:30 
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
  
Arrangør
Enhet for kompetanse
 
Kontakt
Ta gjerne kontakt med servicetorg@sunnaas.no dersom du skulle ha noen spørsmål.
 

Deltakelse på Hospitering Sunnas koster 150 kr per pers. Deltakeravgift går til mat og drikke under dagen.