Hjerne og hjerneskade

Kurs, 19.07, 26.07., 23.08., 30.08., 27.09., 04.10, 01.11., 08.11., 06.12. og 13.12. kl. 09:30 - 09:55, Lærings- og mestringssenteret, Avdeling for traumatisk hjerneskade

For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kursdatoer er 19. juli, 26. juli, 23. august, 30. august, 27. september, 4. oktober, 1. november, 8. november, 6. desember og 13. desember.

Målsettingen er å gi:

  • generell kunnskap om ryggmargsskade (teori).
  • mulighet til erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon.
Vi tar ikke opp individuelle problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker.

  • Programmet er tilrettelagt for pasienter.
  • Tilbudet gis i gruppe.
Brukerkonsulent(er) er deltakere ved alle temaene.

Når og hvor

Tid
19.07, 26.07., 23.08., 30.08., 27.09., 04.10, 01.11., 08.11., 06.12. og 13.12. kl. 09:30 - 09:55
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Avdeling for traumatisk hjerneskade, Lærings- og mestringssenteret
 

Avdeling for traumatisk hjerneskade arrangerer kurs og erfaringsutveksling for pasienter hver onsdag. Dette er et møtested for pasienter, brukerkonsulenter og fagfolk.