HELSENORGE

Gruppeopphold for voksne med osteogenesis imperfecta (OI)

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler kommune, arrangerer gruppeopphold for voksne med osteogenesis imperfecta (OI)  10.05 - 31.05.2023.

Om gruppeoppholdet

Rehabiliteringstilbod for vaksne med diagnosen OI er utarbeida i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Hovudfokuset i rehabiliteringa vil vere å leve med OI som vaksen og ha et aktivt liv.

Mål:

Tilbodet er for deg med Osteogenesis Imperfecta (OI) og som har behov for å oppretthalde eller betre funksjonsnivået ditt. Fokus i rehabiliteringa vil vera å leve med OI og ha eit aktivt liv.

Tiltak og metode:

 • Gruppetilbod som varer i tre veker
 • Oppfølging av tverrfagleg team
 • Ein i teamet vert koordinatoren din under opphaldet
 • Helsepedagogisk og kognitiv tilnærming i rehabiliteringa
 • Hjelp til å nå målsettinga di
 • Fokus på ressursane dine
 • Individuell tilpassa aktivitet i gruppe.
 • Gje den enkelte positive opplevingar knytt til det å bruke eigen kropp aktivt
 • Lære trappetrinnsmodell
 • Lære meistringsstrategiar med tanke på dosering av aktivitet og sosial deltaking
 • Spennande og allsidige aktivitetar både inne og ute som vert gjennomført som trening i gruppe. Eksempel på aktivitetar er trening i varmt basseng, bevegelsestrening, basal kroppskjennskap, avspenning i basseng, turar og naturopplevingar. Vi har også ei rekke meistringsaktivitetar som klatring, rappellering og kano-/kajakkpadling. Alle desse aktivitetane vert tilrettelagt for deg og din funksjon.
 • Du kan delta på handverksaktivitetar, sosiale utflukter og kulturelle aktivitetar
 • Du møter andre med same diagnose
 • Undervisning i aktuelle tema, der ein kan ta opp ulike relevante spørsmål/problemstillingar
 • Det er eit mål at den prosessen du startar på under opphaldet hos oss, skal kunne vidareførast når du kjem heim

Det er ingen eigenandel for dette opphaldet.

Søknad:

Søknad sendast frå fastlege eller spesialist. 

Søknadsfrist: 29. mars 2023. Inntak fortløpande, så ikkje vent med å søke.

Les mer om oppholdet og søknadsrutiner på sidene til Haugland RehabiliteringssenterFant du det du lette etter?