Gruppeopphold for unge med Fibrøs dysplasi eller McCune-Albrights syndrom

Gruppeopphold, 03.07.2019-27.07.2019, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Nå kan  barn og ungdom med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom søke om sommeropphold på Beitostølen. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

Målgruppe: Barn og ungdom 5 - 17 år med Fibrøs dysplasi / McCune- Albrights syndrom. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.


Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 15. februar 2018.


Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.


Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.
Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.
Beitostølen Helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling som tilbyr 6 - 8 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av oppholdet.
Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.
Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 17. – 19. juli 2019.
Fagpersoner fra TRS vil være til stede ved BHSS deler av oppholdet.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

BHSS har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS kan også ta inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst.
Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Når og hvor

Dato
03.07.2019-27.07.2019 
Klokkeslett
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
TRS samarbeider med Beitostølen Helsesportsenter om gjennomføring av oppholdet. 
Kontaktinformasjon
Beitostølen Helsesportsenter
Legekontoret
Tlf: 61 34 08 00
Hjemmeside: www.bhss.no
 
Mer informasjon
Beitostølen Helsesportsenter  
legekontor@bhss.no
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.