Gruppeopphold for personer med OI

Gruppeopphold , 22.05.2019-12.06.2019 , TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter arrangerer gruppeopphold for personer med OI. Hovudfokuset i rehabiliteringa vil vere å leve med OI som vaksen og ha et aktivt liv.

I samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, har vi utarbeidet eit rehabiliteringstilbod for vaksne med diagnosen OI.  Målet med opphaldet er:

  • Å oppretthalde/betre funksjonsnivå
  • Lære meistringsstrategiar med tanke på dosering av aktivitet og sosial deltaking
  • Lære trappetrinnsmodell
  • Gje den enkelte positive opplevingar knytt til det å bruke eigen kropp aktivt


Opplegget vil innhalde både undervisning og gruppesamtaler, individuell kartlegging/rettleiing, fysisk aktivitet i gruppe og læring gjennom samvær med andre i liknande situasjon.

Senteret er godt tilrettelagt også for rullestolbrukarar, og det er asfaltstiar som er farbare for rullestoler (manuell og elektrisk).

Det er ingen eigenandel for dette opphaldet.

Kontakt med eksterne samarbeidspartar:

Under rehabiliteringsopphaldet tek vi kontakt med aktuelle eksterne aktørar ved behov, dette vert alltid gjort i samråd med den enkelte pasient. Det kan vere fastlegen din, arbeidsgjevar, NAV, bedriftshelseteneste, heimetenesta i kommunen eller andre.


Søknad:

Søknad via fastlegen på eige skjema


Deltakarar som får tilbod om plass, vil kunne få sjukmelding (gjennom fastlegen) og kan søke om å få dekt reiseutgifter.

Informasjon om rett til dekking av reiseutgifter finn du her 

Når og hvor

Dato
22.05.2019-12.06.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS
6968 Flekke I Sunnfjord, Sogn Og Fjordane
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontakt
Jeanette Løseth tlf. 57 73 71 00.
 
Mer informasjon
https://www.rkhr.no  
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.