Gruppeopphold for personer med inkomplett ryggmargsskade

Gruppeopphold, Avdeling for oppfølging

Vi arrangerer gruppeopphold for deg som har en inkomplett ryggmargskade. Målet er at du skal få økt kunnskap  og oppleve økt mestring.

Målgruppe

Personer med inkomplett ryggmargskade, og som ikke sitter i rullestol.

Mål

Målet med oppholdet er at den enkelte pasient får økt kunnskap om det å ha en inkomplett ryggmargsskade og en økt opplevelse av mestring.

Organisering

Gruppeopphold med 5 dagers varighet. Arrangeres vanligvis vår og høst. Som gruppedeltager overnatter du på Sunnaas, Nesodden. Du har eget rom med bad/toalett.

Oppholdet innebærer forelesninger og erfaringsutveksling, samt tilrettelagt fysisk aktivitet i gruppe.

Innhold i gruppeoppholdet

  • Legens time
  • Urinveier/mage-/tarmproblematikk 
  • Aktivitetsregulering 
  • Hjelpemidler 
  • Seksualitet/helse 
  • Trygderettigheter 
  • Fysisk aktivitet
  • Sosiale aktiviteter inne og ute

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning til gruppeopphold

Alle leger kan henvise deltakere til gruppeopphold.

Når og hvor

Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
Avdeling for oppfølging
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon, kontakt avdelingsleder Hege Teslo tlf. 934 85 548