Gruppeopphold for barn og unge med dysmeli

Gruppeopphold, 14.08.2019-03.09.2019, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kurset er fullbooket.

Beitostølen helsesportssenter arrangerer i samarbeid med Norsk fagnettverk for dysmeli, gruppeopphold for barn og ungdom med dysmeli, høsten 2019.

Målgruppe

Barn og ungdom (5-17 år) med dysmeli. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Barn og ungdom fra hele landet kan søke om deltakelse på oppholdet på BHSS. 

Søknadsfrist

Det er desverre ikke flere ledige plasser.

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn/ungdommer har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte, for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 28. - 30. august 2019.

  

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Brukere mottas etter søknad fra lege. For mer informasjon om søknad/hensvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknaden merkes "Opphold for barn og ungdom med dysmeli"

  

Når og hvor

Dato
14.08.2019-03.09.2019 
Klokkeslett
Sted
Beitostølen Helsesportsenter
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Norsk fagnettverk for dymeli hvor TRS er med, er medarrangør sammen med Beitostølen Helsesportsenter 
Kontaktinformasjon
Beitostølen Helsesportsenter,

Legekontoret, Betiostølen Helsesportsenter

Tlf.: 61 34 08 00

 
Mer informasjon
Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter 
legekontor@bhss.no
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.