Fysikalsk medisin og rehabilitering -kurs for leger

Kurs, 23.11.2016-25.11.2016

Kurs på Sunnaas sykehus 23. - 25. november 2016.

Kurset er obligatorisk for leger under utdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering, for øvrig sentralt kurs for leger under utdanning og spesialister i nevrologi, almen medisin, og åpent for leger under utdanning og spesialister i nevrokirurgi, ortopedi, urologi og plastikk kirurgi.


Når og hvor

Dato
23.11.2016-25.11.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sunnaas Nesodden
  

POSTER Food consumption and nutrient intake SCI.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/POSTER Food consumption and nutrient intake SCI.pdfPOSTER Food consumption and nutrient intake SCI.pdfpdf781593
POSTER_SPREK_2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/POSTER_SPREK_2017.pdfPOSTER_SPREK_2017.pdfpdf423270

Fant du det du lette etter?