Fysikalsk medisin og rehabilitering -kurs for leger

Kurs, 23.11.2016-25.11.2016

Kurs på Sunnaas sykehus 23. - 25. november 2016.

Kurset er obligatorisk for leger under utdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering, for øvrig sentralt kurs for leger under utdanning og spesialister i nevrologi, almen medisin, og åpent for leger under utdanning og spesialister i nevrokirurgi, ortopedi, urologi og plastikk kirurgi.


Når og hvor

Dato
23.11.2016-25.11.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
  

06. Seksualfunksjon og fertilitet etter RMS_DNLF16_handout.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/06. Seksualfunksjon og fertilitet etter RMS_DNLF16_handout.pdf06. Seksualfunksjon og fertilitet etter RMS_DNLF16_handout.pdf
06. Seksualitet og fertilitet etter ryggmargsskade_Sunnaaskurs 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/06. Seksualitet og fertilitet etter ryggmargsskade_Sunnaaskurs 2016.pdf06. Seksualitet og fertilitet etter ryggmargsskade_Sunnaaskurs 2016.pdf
Tiina Rekand PPSsunnaas2016TR (2).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/Tiina Rekand PPSsunnaas2016TR (2).pdfTiina Rekand PPSsunnaas2016TR (2).pdf
01. Halvorsen- Anatomi, epidemiologi_ASIA klassifikasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/01. Halvorsen- Anatomi, epidemiologi_ASIA klassifikasjon.pdf01. Halvorsen- Anatomi, epidemiologi_ASIA klassifikasjon.pdf
01. Sunnaas 2016 kurs 30418 til innsendelse.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/01. Sunnaas 2016 kurs 30418 til innsendelse.pdf01. Sunnaas 2016 kurs 30418 til innsendelse.pdf
02. Gjesdal En tetraplegikers møte.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/02. Gjesdal En tetraplegikers møte.pdf02. Gjesdal En tetraplegikers møte.pdf
02. Ryggmargsskader og lungefunksjon Sunnaas2 24.11.16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/02. Ryggmargsskader og lungefunksjon Sunnaas2 24.11.16.pdf02. Ryggmargsskader og lungefunksjon Sunnaas2 24.11.16.pdf
03. Kortversjon PDF, Tom Tørhaug, tre innlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/03. Kortversjon PDF, Tom Tørhaug, tre innlegg.pdf03. Kortversjon PDF, Tom Tørhaug, tre innlegg.pdf
04. Behandling og vurdering av urinveiene etter ryggmargsskade.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/04. Behandling og vurdering av urinveiene etter ryggmargsskade.pdf04. Behandling og vurdering av urinveiene etter ryggmargsskade.pdf
05. DNLF24.11.16_Anne Kristine Schanke.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/05. DNLF24.11.16_Anne Kristine Schanke.pdf05. DNLF24.11.16_Anne Kristine Schanke.pdf
05. Nye perspektiver på mestring ved varige funksjonshemninger.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/05. Nye perspektiver på mestring ved varige funksjonshemninger.pdf05. Nye perspektiver på mestring ved varige funksjonshemninger.pdf
05. Resyme_Nye perspektiver på mestring ved varige funksjonshemninger.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/05. Resyme_Nye perspektiver på mestring ved varige funksjonshemninger.pdf05. Resyme_Nye perspektiver på mestring ved varige funksjonshemninger.pdf
Tiina Rekand ALS2016TR.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Fagstoff/Rehab_nevro_og_spinal_2016-11/Tiina Rekand ALS2016TR.pdfTiina Rekand ALS2016TR.pdf