Frokostseminar om finansiering

Finansiering må støtte ønsket utvikling innen rehabilitering. Velkommen til frokostseminar om finansiering på Litteraturhuset i Oslo

Det er store forskjeller på rehabiliteringstilbudene i kommunehelsetjenesten. Noen har gode rammebetingelser og tilbyr god og kompetent kvalitet på tilbudene, mens det andre steder er knapphet på ressurser. 

I spesialisthelsetjenesten tilsier ønsket utvikling at flere pasienter skal motta tilbud om polikliniske konsultasjoner, gjerne via video- telefonkonsultasjon. Det er også ønskelig med mer ambulant virksomhet. 

Stimulerer dagens finansieringsmodell en slik ønsket utvikling? Hva må til for å sikre likeverdige tjenester og finansiering?

Velkommen til frokostseminar!

Program


Program for frokostseminar

Tid


Tema

08.15-08.45
Frokost
Vi serverer kaffe, te og enkel frokost
08.45-08-50

Velkommen
v/klinikksjef Kathi Sørvig, Sunnaas sykehus HF
08.50-09.00

Lite har skjedd: KPMG om evaluering av Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019
v/leder for evalueringen, Geir Sundet, KPMG
09.00-09.10
Hva hindrer ønsket, faglig utvikling innen rehabilitering?
v/klinikkoverlege, Frank Becker, Sunnaas sykehus HF
09.10-09.20
Kommunens rammer og prioriteringer – likeverdige tjenester?
v/kommunaldirektør helse, Indre Østfold, Kenneth Andre Johannessen 
09.20-09.30
Rehabilitering lønner seg
v/Kim Hannisdal, Arbeidsgiverforeningen Spekter 
09.30-09.55
Panel med spørsmål fra salen:
Likeverdige tjenester og finansiering– hva må til for å støtte en ønsket utvikling?
Panelleder: Kim Hannisdal, Arbeidsforeningen Spekter

I panelet:
  • Jan Egil Nordvik, prosjektleder, Helsedirektoratet
  • Arnfinn Aarnes, rådgiver, FFO 
  • Jørgen Dahlslett Ratvik, rådgiver, KS
09.55-10.00
Oppsummering og vel hjem
NB: Endringer i programmet kan forekomme.


Praktisk informasjon

  • Maks 100 personer.
  • Vi serverer kaffe, te og enkel frokost fra kl. 08.15.
  • For å bestille rett mengde mat ønsker vi påmelding. Påmeldingsskjema finner du høyere opp på denne siden.
  • Hvis du er påmeldt, men ser at du ikke kan komme, vil vi gjerne høre fra deg så noen andre kan få plassen din. 

Ønsker du at vi skal sende deg informasjon om tilsvarende arrangementer i 2022 per e-post?
Meld deg på e-postliste

Streaming

Kan du ikke delta fysisk? Arrangementet vil bli sendt via enkel strømming på Youtube.

Se sendingen på Youtube

Fant du det du lette etter?