Frokostseminar: Ny forskning etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Fagseminar , 23.05.2019

Hvordan gikk det med dem som ble skadet under terrorangrepet 22. juli 2011? Sunnaas sykehus og Oslo universitetssykehus presenterer forskningsresultater med tema fysisk funksjon og symptomer, smerter og psykisk helse, tre år etter sykehusinnleggelse.

Forskere ved Sunnas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF ble i 2012 tildelt midler fra Helse Sør-Øst RHF for å undersøke hvordan det gikk over tid med dem som ble innlagt på sykehus etter terroren 22. juli 2011.

Dette arbeidet har resultert i tre nylig publiserte artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter med tema fysisk funksjon og symptomer, smerter og psykisk helse tre år etter.

Vi inviterer til frokostseminar der vi vil presentere resultatene, og oppsummere funnene i lys av annen forskning som omhandler menneskelige konsekvenser av terror. Vi vil også gi anbefalinger om behov for langvarig helsemessig oppfølging av pasienter med store traumer, som aktuelle miljøer får anledning til å kommentere.

Praktisk info

Arrangementet er nå fulltegnet. Alle som har fått automatisk bekreftelse sendt på e-post har bekreftet plass.

For spørsmål, kontakt arrangementskoordinator Tonje Werner, tlf. 986 80 863.

Pressekontakt, kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen, tlf. 480 82 722.

Program

Program
TidBeskrivelse
08:15Enkel frokostservering
08:45-09:00Bakgrunn for forskningen og seminaret
v/ tidl. sjefpsykolog og professor emeritus Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus HF og overlege og professor Johan Ræder, avdeling for anestesiologi, akuttavdelingen, Oslo universitetssykehus HF/Ullevål
09:00-09:40

Resultater fra tre artikler:

  • Fysisk funksjon og symptomer v/ medisinsk fagsjef og førsteamanuensis Grethe Månum, Sunnaas sykehus HF
  • Smerter v/ overlege og klinisk stipendiat Kristin Wisløff-Aase, avdeling for anestesiologi, akuttavdelingen, Oslo universitetssykehus HF/Rikshospitalet
  • Psykisk helse, søvn og trøtthet v/ fagsjef i psykologi og førsteamanuensis, Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus HF
09:40-09:55Pause
09:55-10:15Resultatene sett i et helhetlig og internasjonalt lys
v/forskningsleder og professor UiO Grete Dyb, NKVTS
10:15-10:30 Rehabiliterings- og oppfølgingsbehov etter terror: Hvilke råd og anbefalinger
gir vi?
v/ tidl. sjefpsykolog og professor emeritus Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus HF og overlege og professor Johan Ræder, avdeling for anestesiologi, akuttavdelingen, Oslo universitetssykehus HF/Ullevål
10:30-11:10

Kommentarrunde

  1. Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
  2. Leder Kristine Røyneland, Støttegruppen etter 22.7
  3. Forskningsleder, professor og faglig leder i Nasjonalt traumeregister Olav Røise, ortopedisk divisjon, Oslo universitetssykehus HF
  4. Avdelingsleder og professor Audun Stubhaug, avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus HF/Ullevål, Inst. for klinisk medisin UiO
11:10-11:15Oppsummering
v/ tidl. sjefpsykolog og professor emeritus Anne-Kristine Schanke, Sunnaas sykehus HF og overlege og professor Johan Ræder, avdeling for anestesiologi, akuttavdelingen, Oslo universitetssykehus HF/Ullevål


Når og hvor

Dato
23.05.2019 
Klokkeslett
08:15-11:15
Sted
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
 
Arrangør
Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress  
Mer informasjon
tonje.werner@sunnaas.no  
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.