Fagdager om ryggmargsbrokk

Vi inviterer til fagdager 28-29.09.23, for fagpersoner som jobber med personer med ryggmargsbrokk i et livsløpsperspektiv.

Målgruppe   

Fagpersoner som jobber med barn og voksne med  ryggmargsbrokk

Faglig innhold  

Relevante problemstillinger for fagpersoner til personer med ryggmargsbrokk sett i et livsløpsperspektiv: kognitive utfordringer, nevrogen blære og tarm, ortopedi, fosteroperasjon, bevegelse/fysisk funksjon, ernæring og mer, se program nedenfor.

Kostnader

Fagdagene er gratis, TRS står for kaffe/te og lunsj. Reise og eventuelt opphold dekkes av den enkelte. 

Arrangør

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser i samarbeid med Ullevål sykehus, Seksjon for Nevorohabilitering Barn

Sted 

Sunnaas sykehus på Nesodden, auditoriet eller digitalt på Teams.

Program

Torsdag 28.09.23 kl. 10.00-16.00

10.00-10.15 Velkommen til fagdager om ryggmargsbrokk, v. Lena Haugen (TRS) og Petra Aden (OUS)

10.15-11.00 Oppfølging av blære og tarm, ved Cathrine Teigen, uroterapeut og Petra Aden, barne-nevrolog Oslo Universitetssykehus (OUS)

11.00-11.45 Kirurgisk behandling ved invalidiserende LUTS, Ole Jacob Nilsen, nevrolog OUS

11.45-12.30 Skoliose, når operere?, ved Jon Dahl, ryggortoped OUS

12.30-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Hydrocephalus, Thea Vigen, nevrolog TRS

13.45-14.30 Kognitiv funksjon, ved Jan Egil Stubberud, nevropsykolog ved Psykologisk institutt UiO

14.45-15.15 Å leve med ryggmargsbrokk, ved Gard Størseth

15.15-15.30 Rammer for nettverk, ved Kjersti Vardeberg, senterleder TRS

15.30-16.00 Panelsamtale og diskusjon, videre nettverksarbeid, ved Kjersti Vardeberg og Lena G. Haugen, enhetsleder TRS


Fredag 29.09.23 kl. 09.00-15.30

09.00-0945 Trykksår – tverrfaglig tilnærming til forebygging og behandling, ved Ingebjørg Irgens, overlege og Hanne Haugland, sårsykepleier Sunnaas sykehus

09.45-10.30 Ortopedi, ekstremiteter, ved Anders Wensaas, barneortoped OUS

10.30-11.15 Fysisk aktivitet ved Kerstin Lundberg Larsen, fysioterapeut Sunnaas sykehus 

11.15-12.00 Tekniske og ortopediske hjelpemidler, Pia Nolstedt og Frøydis Lystad, ortopediingeniører Sophies Minde

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Fosterkirurgi, ved Katarina Hilde, overlege fostermedisin OUS

13.30-14.00 Erfaringsstemme: fosterkirurgi, ved Arnhild Leer-Helgesen

14.10-14.40 Ernæring og metabolsk syndrom, ved Johanne Kjellevik Ledang, klinisk ernæringsfysiolog TRS

14.40-15.10 Oppfølging av voksne ryggmargsbrokk ved Sunnaas sykehus, Tormod Eid Mediås, overlege Sunnaas sykehus

15.10-15.20 Avslutning v. Lena Haugen og Petra Aden

       


Fant du det du lette etter?