Fagdag for voksne kortvokste

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 29.06.2017, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

29. juni kan du lære mer om en rekke temaer knyttet til det å være kortvokst. TRS arrangerer fagdagen i samarbeid med Norsk interesseforening for kortvokste.

TRS planlegger denne samlingen i samarbeid med NiK. Samlingen arrangeres i tilknytning til foreningens sommersamling.

De som inviteres er

Personer over 15 år som er kortvokste og deres pårørende.

Programmet inneholder følgende punkter (med forbehold om endringer)

 • Medisinske utfordringer ved to grupper av kortvokstdiagnoser:
  • Akondroplasi og hypokondroplasi
  • Epifyseale tilstander som SED, MED, SEMD, SMD, Kniest syndrom
 • Tiltak og rettigheter knyttet til arbeid - hvordan få mest mulig ut av arbeidslivet?
 • Fysisk form, aktivitet og trening ved kortvoksthet
 • Psykologiske utfordringer ved kortvoksthet, gruppesamtaler om foreldrerollen

Påmeldingsfrist er 3. mai

Når og hvor

Dato
29.06.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Quality hotel Sarpsborg
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
I samarbeid med Norsk interesseforening for kortvokste 
Kontaktinformasjon
Kursansvarlige er Olga de Vries og Brede Dammann
Kurskontakt  er Siss Lekang
Telefon 66 96 90 00, e-post: trs@sunnaas.no 
 

Praktiske opplysninger

 • Fagdagen er gratis for deltakerne
 • Fagdagen starter med registrering fra kl. 08:30. Programstart Kl. 09:30
 • Utgifter til kursdagen (inklusive lunsj) dekkes av NiK for medlemmer i foreningen, for ikke-medlemmer dekker TRS utgiftene
 • Pasientreiser dekker reiseutgifter til og fra fagdagen
 • Overnatting fra dagen før fagsamlingen, grunnet lang reisevei og/eller helsemessige årsaker, må bekreftes av fastlege. Pasientreiser har refusjon for nødvendig overnatting etter faste satser
 • Deltakere som er kortvokste og i arbeid har rett på sykepenger for samlingen (29.juni), bekreftelse på deltagelse leveres ut på samlingen. Pårørende til voksne med diagnose har dessverre ikke rett på sykepenger, men vil ha rett til å få dekket reiseutgifter
 • Foreldre og foresatte har rett til opplæringspenger fra NAV

Påmelding

Per post til TRS.

Last ned info med påmeldingsskjema: Fagdag for voksne kortvokste.pdf

Fant du det du lette etter?