HELSENORGE

Fagdag for kommunale ergoterapeuter og fysioterapeuter om sjeldne medfødte bensykdommer med tidlige leddforandringer

TRS inviterer til fagdag 28.02.2023, for
kommunale ergoterapeuter og fysioterapeuter
som jobber med personer som har
sjeldne medfødte bensykdommer med tidlige leddforandringer.

Målgruppe

Kommuneergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber med barn eller voksne med en av disse sjeldne medfødte bensykdommenne med tidlige leddforandringer:

Organisering

Fagdagen arrangeres på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 28.02, klokken 09.00 - 15.30, paralellt med at det arrangeres kurs for personer med disse diagnosene. Les mer om kurset  "Å leve med sjeldne bensykdommer som gir tidlige forandringer i ledd".

Det vil også bli mulighet for å delta digitalt deler av dagen.

Arrangør: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

 Kurset er gratis, men reise må forsørges selv. 

Hensikt

  • Fagpersoner vil sammen med deltakerne få mer kunnskap om fysisk funksjon ved sjeldne bensykdommer med leddpåvirkning, og hvordan dette påvirker hverdagen.
  • Fagpersonene kan møte hverandre og dele erfaringer.
  • En viktig del er også at ansatte på TRS kan lære av lokale fagpersoner, og knytte kontakt.
  • Ha mulighet til å stille spørsmål til TRS eller spesialisthelsetjenesten om diagnosene, samt trening og tilrettelegging.

Innhold i fagdagen

  • Forelesninger og erfaringsutveksling om leddforandringer ved sjeldne bensykdommer, oppfølging og behandling
  • Hva innebærer dette for fysioterapeuter og ergoterapeuter?
Fant du det du lette etter?