HELSENORGE

Fagdag for akondroplasi og hyperakondroplasi

Gruppeopplæring, 24.04.2018

Bor du i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordene?
Vi arrangerer kurs for barn i alder 0 – 16 år med disse diagnosene, deres foreldre/foresatte og fagpersoner.

Fagpersoner (for eksempel ergo- og fysioterapeuter, helsesøstre eller kroppsøvingslærere) 

Hensikten med denne dagen er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om akondroplasi og hypokondroplasi. Dagen er todelt med foredrag på formiddagen, felles lunsj og ettermiddagen hvor barna vil være i aktivitet både i gymsal og basseng.
En viktig del av dagen er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer. Foreldre oppfordres til å invitere aktuelle fagpersoner rundt sitt barn.

Fra programmet:

• Medisinske utfordringer ved akondroplasi og hypokondroplasi
• Ortopediske problemstillinger
• Tilrettelegging og stimulering til lek og aktivitet
• Å delta i fysisk aktivitet og kroppsøving
• Hva kan TRS bidra med?


Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding.

Kurset er gratis. 
Reisutgifter for foreldre/foresatte og barn dekkes av aktuelt helseforetak. 
Foreldre/foresatte som er i arbeid har rett til opplæringspenger fra NAV. 
Det er dessverre ikke anledning til å ha med barnas søsken. 


Søknad om deltakelse på fagdag om akondroplasi og hypokondroplasi 24. april 2018
Søknadsfrist: 6.april 2018

Dette må du ha med i søknaden:

Barn/ungdommens navn: 
Født:
Diagnose:
Adresse: 
Postnummer/sted:
Navn på forelder 1:
Telefonnr:
Navn på forelder 2:
Telefonnr:
Navn på fagperson(er) som kjenner dit barn og ønsker delta: 

Søknadsskjema sendes: 

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 
Sunnaas Sykehus HF
1450 Nesoddtangen 

Ved spørsmål, kontakt:

Olga de Vries, Wiebke Höfers eller Unni Steen på tlf 66 96 90 00
e-post: trs@sunnaas.no

Når og hvor

Dato
24.04.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted

Barne og ungdomssjukehuset, 1 etg., «Energisenter for barn og unge», Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen
 
Kontaktinformasjon
Olga de Vries, Wiebke Höfers eller Unni Steen på tlf 66 96 90 00

 
Mer informasjon
trs@sunnaas.no  
Fant du det du lette etter?