Fag- og forskningsdagen 2022 for sykepleietjenesten

Velkommen til fag- og forskningsdagen for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst. Tema: Fra skadested til hjemsted

Velkommen

Pasienter som opplever alvorlig akutt skade eller sykdom, vil ofte måtte gjennomgå behandlingsforløp som strekker seg over uker og måneder. Sykepleieren er sentral og jobber tett på pasientene i behandlingen; fra ambulansetjeneste til akuttmottak, innen intensivavdelinger, kirurgiske og medisinske avdelinger, rehabiliteringsavdelinger og i kommunehelsetjenesten.

I løpet av behandlingsforløpet vil ofte både pasienten og de pårørende ha spørsmål som;

  • Hva har skjedd med meg?
  • Hvordan vil det gå, kan jeg bli som før – og klare meg selv?
  • Hva er den beste behandlingen og hvor kan jeg få den?
  • Kan jeg fortsette i jobben min?
  • Kan jeg få barn?
  • Hvordan kan jeg ta vare på barna mine?

Tett på pasienten og de pårørende, gjennom utfordrende valg og vanskelige spørsmål bidrar sykepleiere i alle faser av behandlingen med sin spesialkompetanse og tilstreber kunnskapsbasert og beste praksis. Sykepleiere har en sentral rolle i alle «overganger», mellom avdelinger og tjenestenivåer.

Vi inviterer deg til å sende inn abstrakter som gjelder prosjekter og forskning, innenfor hele behandlingsforløpet!

Pris og påmelding

Pris: 1500 kr
Prisen inkluderer lunsj og dagpakke med kaffe, te og pauseservering.

Påmelding håndteres av vårt reisebyrå Gtravel.
Har du behov for overnatting kan dette også bestilles i påmeldingsskjemaet.

Lenke til påmeldingsskjema

Program

Program er under utarbeidelse og publiseres fortløpende på denne siden.

Abstrakt

Ønsker du å presentere resultater fra ditt prosjekt som en presentasjon eller en poster? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Last ned og fyll ut mal for abstrakt (PDF)

Utfylt mal sendes til sekretariat@sunnaas.no. E-posten merkes med "søknad abstrakt".
Frist: 18. februar.

Alle innsendte abstrakt blir vurdert av programkomiteen. Blir du valgt ut vil du få informasjon om hvilket format du skal bruke for å presentere på konferansen.

 

Fant du det du lette etter?