Disputas: Akondroplasistudien

Svein O. Fredwall forsvarer sin doktorgradsavhandling The Norwegian Adult Achondroplasia Study: A population-based study of medical complications, physical functioning, cardiovascular risk factors, and body composition in adults with achondroplasia.

Tid

Prøveforelesning: kl. 10.15

Disputas: kl. 12.15

Mer om arrangementet

Du finner mer om disputas, prøveforelesning og digital deltakelse på nettsidene til UiO.

Om studien

I denne populasjonsbaserte studien av norske voksne med akondroplasi har Fredwall og medarbeidere undersøkt forekomsten av viktige medisinske komplikasjoner, kartlagt risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, og undersøkt kroppssammensetning ved bruk av MR. De har også sett på hvordan fysisk funksjon og daglige aktiviteter påvirkes. I alt deltok 50 personer i alderen 16–87 år, der alle hadde genetisk påvist akondroplasi.

Studien har vært et samarbeid mellom TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK).

Studien er finansiert av Stiftelsen DAM.

Du kan lese mer om studien på prosjektsiden.

Veildere

Hovedveileder har vært førsteamanuensis, ph.d. og inntil nylig fagdirektør ved Sunnaas sykehus, Grethe Månum. Biveiledere har vært førsteamanuensis, ph.d. og overlege ved TRS Ingeborg B. Lidal og professor Ravi Savarirayan ved Murdoch Children’s Research Institute i Melbourne, Australia.

Fant du det du lette etter?