HELSENORGE

Digitalt halvdagskurs, om oppfølging av barn med akondroplasi i alderen 0 til 6 år

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviterer til gratis kurs 01.06.23, for helsepersonell i kommuner, lokalsykehus, helseforetak og habiliteringstjenester,  som følger opp barn med akondroplasi 0 til 6 år

Tidspunkt

Torsdag 01.06.2023, klokken 09.00 - 13.00

Digital plattform

Kurset holdes på Teams. Vi gjør oppmerksdom på at det vil bli tatt opptak av kurset.

Påmelding og påmeldingsfrist

Påmelding skjer elektronisk, via lenke øverst på siden. Påmeldingsfrist er 24.05.23

Alle påmeldte vil motta innkalling med lenke til teamsmøte når påmeldingsfristen er gått ut.

Arrangør

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Målgrupper

Fagpersoner innen helse, som følger opp barn med akondroplasi i alderen 0-6 år:

  • Ergo- og fysioterapeuter i kommunene  
  • Helsestasjoner; helsesykepleiere, helsestasjonsleger 
  • Fagpersoner i habiliteringstjenestene
  • Aktuelle ergo- og fysioterapeuter og leger i helseforetakene (Universitetssykehus og lokalsykehus) 

Innhold i kurset

  • Informasjon om TRS kompetansesenter og Akondroplasiklinikker på universitetsykehusene i Oslo og Bergen
  • Medisinske forhold ved akondroplasi
  • Motorisk vurdering, stimulering og hensyn i spedbarns og småbarnsperioden
  • Tilrettelegging for aktivitet i hjemmet, i barnehagen og ved skolestart
  • Å få et barn med akondroplasi og om å være kortvokst
  • Om interesseforeningen: Norsk interesseforening for kortvokste (NiK)

Foreløpig program, tidspunkt og foredragsholdere

09.00 - 09.15: Velkommen. Kort om TRS v/Unni Steen, om Akondroplasiklinikken på OUS og Skjelettpoliklinikken på HUS V/ lege Svein O.  Fredwall, TRS

09.15 - 10.00: Medisinske forhold ved akondroplasi, oppfølgingsrutiner 0-6 år og litt om medikamentell behandling v/ lege Svein O. Fredwall, TRS 

10.00 - 10.10: Pause

10.10 - 10.50: Motorisk vurdering, stimulering og hensyn i spedbarns og småbarnsperioden v/ fysioterapeut Anne Marthe Svendsen Rysst-Heilmann, barneortopedisk avd, OUS 

10.50 - 11.00: Pause

11.00 - 11.40: Tilrettelegging for aktivitet i hjemmet, i barnehagen og ved skolestart v/ ergoterapeut Unni Steen, TRS

11.40 - 11.50: Pause

11.50 - 12.10: Å få et barn med akondroplasi v/psykolog Anne-Mette Bredahl, TRS

12.10 - 12.40: Å vokse opp med akondroplasi og om NiK - samtale mellom Anne-Mette Bredahl og Åsne Alstad Hanto fra NiK 

12.40 - 13.00: Spørsmål og avrunding


Fant du det du lette etter?