HELSENORGE

Digitalt dialogmøte: Overgang mellom sykehus og kommune

Hvert år skriver Sunnaas sykehus ut pasienter til mer enn 250 kommuner i Norge. For å sikre samhandlingen rundt disse utskrivelsene ønsker vi representanter fra alle kommunene velkommen til dialogarena og digitalt dialogmøte.

Overgangen mellom sykehus og kommune

 • Hva fungerte bra? 
 • Hva fungerte ikke? 
 • Hvilke behov har kommunene? 
 • Hva kan vi gjøre bedre sammen? 

Det skal vi diskutere i plenum, og i grupper, i dette digitale teamsmøte. 

Mål med dialogmøtet

 • Utveksle erfaringer fra kommunen til Sunnaas sykehus. Hvordan opplever kommunene utskrivelsen? 
 • Hvordan kan vi forbedre og sikre overgangene. 
 • Skape en arena for andre tilbakemeldinger fra kommunene til sykehuset. 

Hvem bør delta? 

Ansatte i kommunen som har fått pasienter overført fra Sunnaas sykehus. Det kan gjerne delta flere medarbeidere fra samme kommune. Deltakerne kan ha profesjoner som b.la.
 • saksbehandler.
 • ansatte som har hatt ansvar for pasientens oppfølgning i kommunen. Dvs. fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmesykepleier.
 • fastlege. 

Gjennomføring og personvern

Møtet gjennomføres digitalt via teams. Det vil bli brukt digitale grupperom for erfaringsutveksling. 

Det er vesentlig at møtet gjennomføres slik at personvern ivaretas. Saker skal diskuteres på systemnivå, ikke på individnivå. 

Påmelding


 • Du vil motta mer informasjon med teams-lenke og kjøreplan per e-post etter påmelding. 
 • Påmeldingsfrist: 31. mars

Kontaktperson

Kirsten Sæther, samhandlingssjef. 
E-post: Kirsten.Saether@sunnaas.no 
Telefon: 994 57 484


Fant du det du lette etter?