HELSENORGE

Digitalt dagskurs om forberedelse til skolestart 2023

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer digitalt kurs i perioden 14.-16.02.23, for foreldre/ foresatte til barn med sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli som starter på skolen høsten 2023.

Om kurset

Kurset er for foreldre/foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2023. Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig. 

Tidspunkt

Deltagerne deles inn i grupper i henhold til barnas diagnoser så langt det er mulig. Hver gruppe får en kursdag i perioden tirsdag 14.02 til torsdag 16.02. Alle grupper får et digitalt bli kjent treff på mandag ettermiddag 13.02. 

Hva skjer rent praktisk på nettkurset?

Kurset foregår i «sann tid», det vil si at det ikke gjøres noe opptak. Kurset ledes av fagpersoner ved TRS og familiene deltar hjemmefra, på egen pc/nettbrett med kamera. 

Som hjemme-deltaker får du informasjon om hvordan du går fram. «Møterommet» vil være lukket og det benyttes en kryptert linje, slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn. Dere trenger ikke laste ned et eget video-program, men pc-en dere benytter må ha Google Chrome, Microsoft Edge, eventuelt Safari på Mac. 

Temaer fra programmet

Det blir en kombinasjon av korte presentasjoner, erfaringsutveksling og gruppesamtaler om følgende temaer:

  • Forventninger og muligheter ved skolestart
  • Tilpasset opplæring – spesialundervisning
  • Kroppsøving – et fag for alle!
  • Å være forelder til et barn med en sjelden diagnose 
  • Hvilken betydning har en sjelden diagnose for skolehverdagen?
  • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
  • Assistanse/hjelp – funksjon og roller

Forberedelse til kurset

Deltakerne oppfordres til å forberede seg før kurset. Det lages en egen kursside på TRS sine nettsider. Der vil du finne korte presentasjoner bør ses før kurset. Du vil også finne nyttige lenker og informasjonsmateriell om skolestart med en sjelden diagnose. Siden vil også være tilgjengelig etter kurset.

Praktiske opplysninger

For å kunne delta må barnet være registrert ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du/dere henvende deg til TRS på tlf 66969000 for registrering. 

Kurset er gratis. Foreldre/foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV. 

Nærmere informasjon om program/tidspunkter vil bli gitt til alle som får plass på kurset.  Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen 20 januar 2023.

Spørsmål?

Ta kontakt med kursansvarlige (se nedenfor). Telefontid hverdager 10.00-12.00 og 13.00-14.00. 


Fant du det du lette etter?