Dialogmøte med brukerorganisasjonene

Velkommen til det årlige dialogmøtet mellom brukerorganisasjonene og Sunnaas sykehus

Formål

  • bli kjent med ulike organisasjoners prioriterte aktiviteter og lære av hverandre
  • diskutere aktuelle problemstillinger og gi innspill til pågående prosesser innenfor rehabilitering på Sunnaas sykehus, regionalt og nasjonalt

Arrangør

Sunnaas sykehus v/brukerutvalget (BU) og ungdomsrådet (UR). 
Møteledelse v/Margrete Halvorsen, kommunikasjonsdirektør. 

Program

12. oktober 2022
Tid
Tema
10.00-10.10
Velkommen til oss på Sunnaas sykehus 
Vi serverer kaffe
10.10-10.45
Siste nytt fra Sunnaas, og andre viktige prosesser, v/Einar Magnus Strand, adm.dir. på Sunnaas sykehus.
10.45-11.00
Pause
11.00-11.45
  • Brukerutvalget og Ungdomsrådet fra Sunnaas sykehus presenterer seg
  • Hver organisasjon gir en kort presentasjon av prioriterte aktiviteter og særskilte utfordringer (kun muntlig)

11.45-12.30
Lunsj og mingling
Vi serverer baguetter, kaffe og mineralvann
12.30-13.50
Diskusjoner i grupper
Innledning i plenum, deretter gruppediskusjoner, før oppsummering i plenum

Ungdom og rehabilitering

Hvordan ivaretas ungdom i rehabilitering? Hva er deres unike behov? Hvordan jobber brukerorganisasjonene med dette? Når vi ungdommen? Hvordan få dem i tale?
Innledning v/Johanne Hemnes, nestleder, ungdomsrådet, Sunnaas sykehus

Hjemmerehabilitering

«Det som kan gjøres hjemme, skal gjøres hjemme», digitalisering m.m. Fordeler, ulemper og konsekvenser.
Innledning v/Andreas Moan, prosjektdirektør, enhet for samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst
13:50-14:00
Oppsummering og avrunding

Forberedelser

Alle brukerorganisasjonene forbereder et kort, muntlig, innlegg over sine prioriterte aktiviteter og særskilte utfordringer. 

Forslag eller innspill?

Har du forslag eller innspill til programmet vil vi gjerne høre fra deg

Fant du det du lette etter?