HELSENORGE

Arendalsuka: Det knirker fortsatt i vekslingene - Pasienten blir kasteball når vi i det offentlige ikke samhandler godt nok

Det har i mange år vært kjent at det svikter i samhandlingen innad eller mellom sykehusene i spesialisthelsetjenesten, og i vekslingene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, NAV, skolesektoren og andre offentlige instanser.

Dårlig samhanling gjør at pasienter og brukere som trenger tjenester fra mange aktører har store utfordringer med å finne fram i systemet. Pasienten/brukeren eller deres pårørende, må selv ta jobben med å koordinere og administrere. Det fører til at mange går glipp av tilbud og tjenester de trenger og har krav på, for å leve et best mulig liv. I tillegg fører det til betydelig uønsket variasjon.

Denne gruppen av pasienter og brukere og utfordringene de møter har hatt høy politisk interesse gjennom mange år, uten at utfordringene er løst. 

Vi inviterer til et seminar under Arendalsuka der vi samler relevante brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer for å diskutere og utfordre myndighetspersoner på hvordan vi sammen skal kunne få til likeverdige tjenester til beste for pasienten/brukeren.

Vi kjenner til hvilke utfordringer vi står overfor. 

I dette seminaret ønsker vi å bidra til en løsningsorientert diskusjon.


Tentativt program

16:00-16:05
Velkommen
v/ Siri Lill Mannes
16:05-16:20

Evaluering av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019: Hva blir resultatet når det knirker i samhandlingen? 

v/leder av evalueringsteamet i KMPG, Geir Sundet

16:20-16:55

Panelsamtale: La oss løse dette sammen!

I panelet:
  • Hans Kristian Holte, administrerende direktør, NAV
  • Bjørn Guldvog, Helsedirektør, Helsedirektoratet
  • Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst
  • Åse Snåre, avdelingsdirektør, helse og velferd, KS
  • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

v/ Siri Lill Mannes

16:55-17:10
To brukerhistorier: møte med systemene. Om forventninger, og blir det bedring?

17:10-17:15
Avslutning
v/ Siri Lill Mannes


Deltagelse på ditt arrangement?

Har du et arrangement under Arendalsuken hvor du ønsker deltagelse av fagpersoner eller ledelse fra Sunnaas sykehus? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Ta kontakt med Margrete Halvorsen, kommunikasjonsdirektør, for koordinering. E-post: margrete.halvorsen@sunnaas.no. 

Fra foretaksledelsen på Sunnaas sykehus er følgende representert under Arendalsuken:

  • Einar Magnus Strand, administrerende direktør
  • Kathi Sørvig, klinikksjef
  • Sveinung Tornås, innovasjonssjef
  • Margrete Halvorsen, kommunikasjonssjef 
  • Trude Gjeldvik, administrasjons- og organisasjonsdirektørFant du det du lette etter?