HELSENORGE

Arendalsuka: Det knirker fortsatt i vekslingene - Pasienten blir kasteball når vi i det offentlige ikke samhandler godt nok

Det har i mange år vært kjent at det svikter i samhandlingen innad eller mellom sykehusene i spesialisthelsetjenesten, og i vekslingene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, NAV, skolesektoren og andre offentlige instanser.

Mangelfull samhandling gjør at pasienter og brukere som trenger tjenester fra mange aktører har store utfordringer med å finne fram i systemet. Pasienten/brukeren, eller deres pårørende, må selv ta jobben med å koordinere og administrere. Det fører til at mange går glipp av tilbud og tjenester de trenger og har krav på, for å leve et best mulig liv. I tillegg fører det til betydelig uønsket variasjon.

Denne gruppen av pasienter og brukere og utfordringene de møter, har hatt høy politisk interesse gjennom mange år - uten at utfordringene er løst. 

Vi inviterer til seminar under Arendalsuka. Der vi har samlet direktørene fra NAV, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, helse og velferd i KS og FFO for å diskutere hvordan vi sammen skal kunne få sømløse og likeverdige tjenester til beste for pasienten/brukeren.

 Vi kjenner til hvilke utfordringer vi står overfor. 

I dette seminaret ønsker vi å bidra til en løsningsorientert diskusjon.

Program

Program
Velkommen
v/ Siri Lill Mannes
Hva skjer med deg som pasient og dine nærmeste når du blir utsatt for en alvorlig skade? Sandra Myrskog Kronberg og hennes samboer Tobias Robarth Melby forteller sin historie
v/ Sandra Myrskog Kronberg og Tobias Robarth Melby
Evaluering av regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019: Hva blir resultatet når det knirker i samhandlingen? 

v/leder av evalueringsteamet i KMPG, Geir Sundet


Panelsamtale: La oss løse dette sammen!

I panelet:
 • Hans Christian Holte, NAV-direktør, NAV
 • Bjørn Guldvog, Helsedirektør, Helsedirektoratet
 • Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst
 • Åse Snåre, avdelingsdirektør, helse og velferd, KS
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Knut Gjesdal, pasient/bruker med ryggmargsskade og professor emeritus, Oslo Universitetssykehus HF

v/ Siri Lill Mannes

Avslutning
v/ Siri Lill Mannes


Streaming

Arrangementet streames via youtube. Arrangementet blir mulig å se i opptak i etterkant med den samme lenken. 

Lenke til streaming via youtube

Deltagelse på ditt arrangement?

Har du et arrangement under Arendalsuken hvor du ønsker deltagelse av fagpersoner eller ledelse fra Sunnaas sykehus? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Ta kontakt med Margrete Halvorsen, kommunikasjonsdirektør, for koordinering. E-post: margrete.halvorsen@sunnaas.no. 

Fra foretaksledelsen på Sunnaas sykehus er følgende representert under Arendalsuken:

 • Einar Magnus Strand, administrerende direktør
 • Kathi Sørvig, klinikksjef
 • Sveinung Tornås, innovasjonssjef
 • Margrete Halvorsen, kommunikasjonssjef 
 • Ivar Thor Jonsson, fagdirektørFant du det du lette etter?