HELSENORGE

Bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis våren 2021

Dette opplæringsprogrammet bruker forskjellige metoder for å gi fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosionomer og sykepleiere undervisning, trening og veiledning i rett anvendelse av målemetoder innen rehabilitering.

Om kurset

Dette kursprogrammet tilbyr fysioterapeuter, ergoterapeuter,logopeder sosionomer og sykepleiere trening og veiledning i å benytte standardiserte måleverktøy innen rehabiliteringspraksis. Kurset gjennomgår hensikt, ulike typer og utvalg av måleinstrument, samt vurderinger for å innføre disse i klinisk praksis og å tolke resultatene.

Kursinnhold og viktige datoer

  • Nettbasert videomodul – 240 minutter / 4t
  • Spørsmål og svar- 120 minutter / 2t
  • Fremlegg av case- 120 minutter /2t
  • Selvstudium og casearbeid- inntil 7t

19. april 2021 – Nettbasert kursmodul åpner

4. mai 2021 – Deltakerne velger et måleverktøy og skriver et kort sammendrag om hvordan måleverktøyet benyttes i praksis. Etter innlevering vil deltakerne bli bedt om å gjennomføre det valgte måleverktøyet på en pasient.

10. mai 2021 – kl. 14:00: Veiledningstime vedrørende valg av måleverktøy og tolkning av resultater.

7. juni 2021 – Deltakerne sender inn skår på valgt måleverktøy, tolkning av skåren og eventuelle barrierer og fasilitatorer for bruk av måleverktøyet i praksis.

14. juni 2021 – kl. 14:00: Veiledningstime vedrørende bruk av standardisert måleverktøy i klinisk praksis.

Deltakerne mottar kursbevis etter fullført kurs.

Kurset er forhåndsgodkjent av NFF med 15t, og søkt godkjent hos andre organisasjoner.

Målgruppe

Klinikere som arbeider med rehabilitering i Sør-Øst Norge

Mer informasjon om kurset

Bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis


Fant du det du lette etter?