Brain Camp Yng Sommer 2020

Gruppeopphold, 03.08.2020-07.08.2020

På Brain Camp Yng Sommer lærer du å finne motivasjon og nye mestringsstrategier til å mestre livet igjen etter hjerneskaden, med idrett og aktivitet som virkemidler.

Målet er å se muligheter og finne motivasjon, styrke og verktøy til å mestre hverdagen bedre hjemme, på skole og i nærmiljøet. På Brain Camp Yng Sommer vil du få mulighet til å dele erfaringer, skape nettverk og møte rollemodeller som mentorer. Gjennom en uke fylt med spennende aktiviteter og erfaringsutveksling, vil du bli utfordret både sosialt og fysisk i veldig trygge rammer.

På Brain Camp Yng Sommer tar vi deltakerne med på aktiv rehabilitering i et friskt miljø. Det legges opp til trening og introduksjon til mange ulike aktiviteter, slik at deltakerne kan bli kjent med en aktivitet de kanskje ønsker å fortsette med hjemme. Aktivitetene gjennomføres i samarbeid med ledere, frivillige og særforbund. Sunnaas sykehus stiller med fagpersonell med lang erfaring med å arbeide med personer med hjerneskade.

Deltakerne bor to-og-to på tomannsrom på Vestre Kjærnes gård.

Det vil i tillegg bli lagt vekt på erfaringsutveksling og temakvelder med tema som

 • hvordan fungere i skole og fritid
 • å leve med en ervervet hjerneskade
 • pubertet og endring i kropp
 • relasjoner og motivasjon

Brain Camp Yng Sommer er landsdekkende og vi inviterer deltakere fra hele Norge. Campen er også rettet mot pårørende for å støtte dem i rollen, øke deres kunnskap om ervervet hjerneskade, og legge til rette for å treffe andre pårørende i lignende situasjon.

Foreldre er viktige støttespillere i hverdagen og i den videre prosessen etter deltakelse på Brain Camp Yng Sommer. På Camp fokuserer vi på mulighetene som finnes og ønsker å gi foreldre et utvidet perspektiv på disse mulighetene. Vi ønsker derfor at en av foreldrene til barnet deltar på hele Campen. Det legges til rette for eget program for foreldregruppen med gruppesamtaler der temaer vil være senfølger av ervervet hjerneskade, vennskap og inkludering og deltakelse i idretts- og fritidsaktiviteter. Det vil være stort fokus på dialog og erfaringsutveksling under temaene.

Praktisk info

Målgruppe:

Personer med ervervet hjerneskade

Aldersgruppe:

6-17 år

Kostnad:

Oppholdet er gratis.

Reise:

Transport til og fra oppholdet dekkes av Pasientreiser.

Søknadsfrist:

3. april 2020. Se hvordan du søker under "henvisning"

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta må du:

 • ha en ervervet hjerneskade (ikke medfødt)
 • like å være sammen med andre
 • kunne dele rom med andre
 • være mellom 6 og 17 år
 • være minimum ett år etter sykdom eller skade
 • fungere i gruppe med jevnaldrende, og kan delta på felles tema og aktiviteter
 • være tilnærmet selvstendig i dagligdagse aktiviteter
 • ha noe gangfunksjon
 • ha med deg en foreldre/pårørende

Oppfyller du kriteriene kan du søke deg inn som deltaker til Brain Camp Yng Sommer via din fastlege til
Sunnaas sykehus HF v/inntakskoordinator, Bjørnemyrveien 11,1453 Bjørnemyr.

Deltakere fra hele landet kan søke. Vær oppmerksom på at det er kun er et begrenset antall plasser. Vær derfor tidlig ute med søknaden hvis du ønsker å delta. Påmeldingen er bindende.

Søknadsfrist er 3. april 2020.

Når og hvor

Dato
03.08.2020-07.08.2020 
Klokkeslett
Sted
Vestre Kjærnes gård i Våler i Østfold
 
Kontaktinformasjon
Heidi Kjærnes, heidi@sunnaasstiftelsen.no, tlf. 408 42 804.
Marianne Holth Dybwad, marianne.dybwad@sunnaasstiftelsen.no, tlf. 971 53 904
 
Fant du det du lette etter?