Brain Camp – en aktiv hverdag med locked-in syndrom

Gruppeopphold, 04.09.2017-06.09.2017, Nasjonal behandlingstjeneste locked-in syndrom

Sunnaas sykehus,  i samarbeid med Sunnaasstiftelsen, tar sikte på å gjennomføre et gruppeopphold for pasienter med locked-in syndrom  i september 2017. Vi vil med dette invitere til motivasjonsseminar, etter mal fra tidligere opphold.
I basseng

Samlingen vil ha  program både for pasienter med locked-in syndrom og for deres pleiere/assistenter/hjelpere/pårørende. Formålet er å møte andre i samme situasjon og å sette fokus på et aktivt hverdagsliv. Det er derfor en forutsetning at to til tre hjelpere deltar aktivt sammen med brukeren (så mye som du mener du trenger av oppfølging), for at vi skal oppnå det vi ønsker med arrangementet.

Pasienter som ikke har deltatt tidligere, vil bli prioritert.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For deltakelse trengs det formell henvisning av fastlege eller annen lege. Uavhengig av dette vil vi gjerne ha en tilbakemelding så snart som mulig både når det gjelder ønske om deltakelse, forslag til innholdet i programmet og om det er spesielle ting som bør tilrettelegges for å få dette gjennomført. Det er begrenset med plass, og søknad bør foreligge innen 01. juli 2017.

Vi vil komme med mer informasjon når nærmere detaljer er på plass. Ikke nøl med å ta kontakt ved spørsmål.

Om henvisning til Sunnaas sykehus

Når og hvor

Dato
04.09.2017-06.09.2017 
Klokkeslett
Sted
Son hotell
 
Arrangør
Nasjonal behandlingstjeneste for locked-in syndrom
 

Dekning av utgifter

Utgifter til hotell og kurspris for selve samlingen blir dekket for både pasienter og pleiere/assistenter/hjelpere/pårørende. Utgifter i forbindelse med reise til pasient og en ledsager vil bli dekket av Pasientreiser. Sunnaas sykehus dekker reisen for øvrige ledsagere.

Aktiviteter og erfaringsutveksling

Teamet ved Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom ved Sunnaas sykehus vil stå for programmet. Vi planlegger aktiviteter i fellesskap, f.eks. innendørs- utendørsaktiviteter og kunstopplevelser. Det vil være god tid til erfaringsutveksling for både brukere og assistenter rundt tema ”en aktiv hverdag”. Har du noen ønsker for aktuelle temaer eller for hva vi bør legge til rette for av aktiviteter, er det fint om du tar kontakt med oss.

Hjelpemidler

Hotellet er stort sett godt tilrettelagt for rullestolbrukere.
Du må selv ha med deg hva du måtte trenge av utstyr. Dette gjelder kommunikasjons¬hjelpe¬midler, dusjstol, personløfter, evt.respirasjonshjelpemidler, evt sengehest, hjertebrett etc. Du må også ha med inkontinens-badebukse (hvis behov). Husk å bestille dette fra hjelpemiddelsentralen allerede nå, hvis du ikke har en fra før.

Transport

Det kan være praktisk at de som har egen bil benytter denne. De som ikke har egen bil, kan rekvirere transport fra Pasientreiser. Det er ikke heis eller sykehussenger på rommene.

Spising

Fant du det du lette etter?