Arendalsuka: Omstilling og rehabilitering

I samarbeid med KS arrangerer vi seminaret "Omstilling og rehabilitering: Vi må jobbe anderledes" under Arendalsuka. Arrangementet vil bli streamet.

Om arrangementet 

Vi må jobbe annerledes!

Helsenorge står foran en felles utfordring. Det blir færre helseansatte per pasient enn i dag og budsjettene vil fortsette å være stramme. Samtidig vil det framover bli flere som trenger rehabilitering, blant annet fordi befolkningen blir eldre og fordi vi redder flere etter alvorlig sykdom og skade. Fra før av er dette tjenesteområdet preget av betydelig uønsket variasjon. Pasienter og brukere betegner det et postkodelotteri, med tanke på hva slags tjenester de får. 

Det finnes løsninger som kan bidra til likeverdige tjenester. Da må vi samhandle, omstille og forene krefter på tvers av sektorer og nivåer, slik at vi sikrer likeverdige bærekraftige tjenester for fremtiden. 

Sunnaas sykehus har kompetanse og verktøy for fysikalsk medisin og rehabilitering. Kommunene har erfaring om hvilke tilbud som finnes lokalt, hvilke behov innbyggere har og hva som trengs av kompetanse, verktøy og samhandling. Teknologien og tilbudet er der. 

Hva må til for at flere utnytter muligheten som finnes?

Streaming

Seminaret vil bli direkte strømmet via youtube. Lenke vil bli publisert her nærmere arrangementets start. 

Ønsker du deltagelse fra Sunnaas? 

Sunnaas sykehus er representert i Arendal med flere fagpersoner og foretaksledere. Ta kontakt hvis du ønsker deltagelse fra Sunnaaas sykehus på ditt arrangement.

Fant du det du lette etter?