Arbeidsliv og sjeldne diagnoser

Tema for kurset er erfaringsutveksling, tiltak og virkemidler for å kunne stå i jobb og samtidig ta hensyn til diagnosen.

Dette er et kurs for deg som har en av diagnosene som hører til på TRS, og som er i lønnet arbeid.

Kurset vil fokusere på tiltak og hensyn som er viktig for at du skal kunne stå i arbeid og utnytte din arbeidskapasitet best mulig. Programmet blir en blanding av eksterne bidrag, samt erfaringsdeling fra personer med sjeldne diagnoser og fra TRS.  Det vil også legges opp til gruppesamtaler som gir anledning til å drøfte utfordringer, erfaringer og muligheter.

Punkter fra foreløpig program (kan bli endringer):

 

Brukerstemmer:

  • Deling av erfaringer fra et arbeidsliv med behov for tilrettelegging

Wenche Fredriksen-Accenture:

  • Hvordan skal man som arbeidsgiver forholde seg til ulike helsemessige behov og utfordringer for de ansatte. Holdninger og tiltak.
  • Hvordan tar jeg tak i egne utfordringer i arbeidslivet? 
  • Hvordan ta hensyn til tegnene på slitenhet/overbelastning/utbrenthet?
  • Hvordan involvere arbeidsgiver/ledere.
  • Hva bør kunne forvente av sine ledere.

NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet:

  • Forholdet mellom sjeldensentrene og NAV.

NAV:

  • Bruken av midlertidig og varig lønnstilskudd

NAV hjelpemiddelsentral:

  • Funksjonsassistanse og individuell vurdering

KAI (Kompetansesenter for arbeidsinkludering):

  • Kunnskapsgrunnlaget rundt tilgjengelige tiltak og arbeidsinkludering

 

Tidspunkt: Uke 46 2021, mandag 15. – onsdag 17.november

Sted: Frambu, et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud.  

Søknadsfrist: 27. september

Praktiske opplysninger:

Ankomst mandag, innkvartering fra kl.9.30, programstart/informasjon kl. 11.30. og lunsj kl. 12.00. Kurset avsluttes onsdag kl.12.00, lunsj og avreise innen kl. 13.30.

 

For å kunne delta på kurset må du være registrert som bruker ved TRS. Om du ikke er registrert kan du henvende deg til TRS på tlf 66969000 for registrering.

TRS dekker utgiftene for selve kurset. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak.

Brukere som er i arbeid har rett til sykepenger.

Søknad om deltagelse på kurs om arbeidsliv og sjeldne diagnoser

Fant du det du lette etter?