Aktivitet i hverdagen

Kurs, 25.01, 22.02, 22.03 og 26.04.17, Avdeling for vurdering, Lærings- og mestringssenteret

Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 25. januar, 22. februar, 22. mars og 26. april kl. 13.00-15.00.

Målsettingen er å gi:

  • generell kunnskap om faktorer som skaper helse og selvstendighet
  • mulighet til erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

Vi tar ikke opp problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker

  • Tilbudet gis i gruppe og alt som blir sagt i gruppen er taushetsbelagt.
  • Påmelding skjer til teamkoordinator på avdelingen.
  • Pause etter ca 45 minutter.

Brukerkonsulent er deltaker enkelte onsdager våren 2017 (hvis mulig).

Når og hvor

Tid
25.01, 22.02, 22.03 og 26.04.17
Sted
Sunnaas sykehus Nesodden
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Avdeling for vurdering, Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Avdeling for vurdering
Vibeke A. Sjøkvist
teamkoordinator
Tlf. 957 82 279
vibsjo@sunnaas.no
 

Avdeling for vurdering arrangerer kurs og erfaringsutveksling for pasienter hver onsdag. Dette er et møtested for pasienter, brukerkonsulenter og fagfolk.