Besøksstans på Sunnaas sykehus

Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innskjerper nå Sunnaas sykehus mulighet for adgang inn i sykehuset.

Følgende gjelder fra 14. mars 2020:

For pårørende og besøkende til inneliggende pasienter

 • Som hovedregel er det ikke adgang til å besøke pasienter på sykehuset
 • Det kan gjøres individuelle unntak. Dette gjelder for eksempel barn.
  • Alle besøk skal avtales med avdelingen på forhånd.
   Ring 66 96 90 00 for å komme i kontakt med avdelingen.
  • Besøkende må være forberedt på å bli spurt om eksponering av smitte, symptomer og reiser siste 14 dager i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Benytt hovedinngang B.
Se kart over sykehuset

For gjester/besøkende uten oppdrag i sykehuset

Kan ikke besøke sykehuset.

For samarbeidspartner og personer med oppdrag i sykehuset (leverandører, servicepersonell m.m.)

Ta kontakt med din kontaktperson for å avklare om du kan komme til sykehuset. Følg råd og anbefalinger fra fhi, blant annet:

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
 • Unngå håndhilsning
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, til noen få av gangen.
 • Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

For ansatte i oppfølgende instanser (kommune m.m.)

Ingen fysiske møter gjennomføres. Det benyttes videokonferanse der det er mulig.

For deg med avtaler som undervisning/kurs/møter

Ingen arrangementer, avtaler, kurs, undervisning og møter gjennomføres.

---

Vi beklager ulempen det medfører, men ber om forståelse for at restriksjonene skyldes omtanke for pasientene våre.

Er du ansatt må du bruke ID kort for å komme inn på sykehuset.